Een van de kwalen van onze litteratuur is, dat de geleerden weinig geest hebben en de mannen van geest geen geleerden zijn


een-van-de-kwalen-van-onze-litteratuur-is-dat-de-geleerden-weinig-geest-hebben-de-mannen-van-geest-geen-geleerden-zijn
joseph jouberteenvandekwalenonzelitteratuurisdatgeleerdenweiniggeesthebbenmannengeenzijneen vanvan dede kwalenkwalen vanvan onzeonze litteratuurlitteratuur isdat dede geleerdengeleerden weinigweinig geestgeest hebbenhebben enen dede mannenmannen vanvan geestgeest geengeen geleerdengeleerden zijneen van devan de kwalende kwalen vankwalen van onzevan onze litteratuuronze litteratuur isdat de geleerdende geleerden weiniggeleerden weinig geestweinig geest hebbengeest hebben enhebben en deen de mannende mannen vanmannen van geestvan geest geengeest geen geleerdengeen geleerden zijneen van de kwalenvan de kwalen vande kwalen van onzekwalen van onze litteratuurvan onze litteratuur isdat de geleerden weinigde geleerden weinig geestgeleerden weinig geest hebbenweinig geest hebben engeest hebben en dehebben en de mannenen de mannen vande mannen van geestmannen van geest geenvan geest geen geleerdengeest geen geleerden zijneen van de kwalen vanvan de kwalen van onzede kwalen van onze litteratuurkwalen van onze litteratuur isdat de geleerden weinig geestde geleerden weinig geest hebbengeleerden weinig geest hebben enweinig geest hebben en degeest hebben en de mannenhebben en de mannen vanen de mannen van geestde mannen van geest geenmannen van geest geen geleerdenvan geest geen geleerden zijn

Ik houd van hem, die niet één droppel geest voor zichzelve houdt, maar geheel de geest van zijn deugd wil zijn; zo schrijdt hij als een geest over de brug -Friedrich Nietzsche
ik-houd-van-hem-die-niet-één-droppel-geest-voor-zichzelve-houdt-maar-geheel-de-geest-van-zijn-deugd-wil-zijn-zo-schrijdt-hij-als-een-geest-over-de
Velen leren met veel weinig, anderen met weinig veel; de eersten zijn de geleerden, de laatsten de wijzen -Fliegende Blätter
velen-leren-met-veel-weinig-anderen-met-weinig-veel-de-eersten-zijn-de-geleerden-de-laatsten-de-wijzen
Optimisme is de harmonie tussen de geest van de mensen en de geest van God, die verklaarde dat zijn werk goed was -Helen Keller
optimisme-is-de-harmonie-tussen-de-geest-van-de-mensen-de-geest-van-god-die-verklaarde-dat-zijn-werk-goed-was
Tegenspraak te dulden is een gave. Van alle geleerden bezitten waarschijnlijk alleen de doden haar -Gotthold Ephraim Lessing
tegenspraak-te-dulden-is-een-gave-van-alle-geleerden-bezitten-waarschijnlijk-alleen-de-doden-haar