Een vrouw, die liefheeft, heeft geen behoefte aan emancipatie


een-vrouw-die-liefheeft-heeft-geen-behoefte-aan-emancipatie
otto weisseenvrouwdieliefheeftheeftgeenbehoefteaanemancipatieeen vrouwdie liefheeftheeft geengeen behoeftebehoefte aanaan emancipatieheeft geen behoeftegeen behoefte aanbehoefte aan emancipatieheeft geen behoefte aangeen behoefte aan emancipatieheeft geen behoefte aan emancipatie

Het enige waar men werkelijk behoefte aan heeft, is nergens behoefte aan te hebben -Pierre Reverdy
het-enige-waar-men-werkelijk-behoefte-aan-heeft-is-nergens-behoefte-aan-te-hebben
De emancipatie van de vrouw zal pas werkelijkheid zijn als we in de krant kunnen lezen dat een verstrooide vrouw haar man per ongeluk bij een benzinestation heeft laten staan -William E. Vaughan
de-emancipatie-van-de-vrouw-zal-werkelijkheid-zijn-als-we-in-de-krant-kunnen-lezen-dat-een-verstrooide-vrouw-haar-man-per-ongeluk-bij-een
Geen vrouw is zelfstandiger dan die, welke afhankelijk is van een man die haar liefheeft -Otto Weiss
geen-vrouw-is-zelfstandiger-dan-die-welke-afhankelijk-is-van-een-man-die-haar-liefheeft
De technische vooruitgang heeft nog geen behoeften geschapen of de mens had er onmiddellijk behoefte aan -Julien de Valckenaere
de-technische-vooruitgang-heeft-nog-geen-behoeften-geschapen-of-de-mens-had-er-onmiddellijk-behoefte-aan
De bescherming van iets moet worden toevertrouwd aan degene die de minste behoefte heeft om dat ten eigen nutte aan te wenden -Machiavelli
de-bescherming-van-iets-moet-worden-toevertrouwd-aan-degene-die-de-minste-behoefte-heeft-om-dat-ten-eigen-nutte-aan-te-wenden