Een vrouw is bereid met iedereen te flirten zolang andere mensen maar kijken


een-vrouw-is-bereid-met-iedereen-te-flirten-zolang-andere-mensen-maar-kijken
oscar wildeeenvrouwisbereidmetiedereenteflirtenzolanganderemensenmaarkijkeneen vrouwvrouw isis bereidbereid metmet iedereeniedereen tete flirtenflirten zolangandere mensenmensen maarmaar kijkeneen vrouw isvrouw is bereidis bereid metbereid met iedereenmet iedereen teiedereen te flirtente flirten zolangflirten zolang anderezolang andere mensenandere mensen maarmensen maar kijkeneen vrouw is bereidvrouw is bereid metis bereid met iedereenbereid met iedereen temet iedereen te flirteniedereen te flirten zolangte flirten zolang andereflirten zolang andere mensenzolang andere mensen maarandere mensen maar kijkeneen vrouw is bereid metvrouw is bereid met iedereenis bereid met iedereen tebereid met iedereen te flirtenmet iedereen te flirten zolangiedereen te flirten zolang anderete flirten zolang andere mensenflirten zolang andere mensen maarzolang andere mensen maar kijken

Een vrouw zal met om het even wie flirten zo lang ze toeschouwers heeft -Oscar Wilde
een-vrouw-zal-met-om-het-even-wie-flirten-zo-lang-ze-toeschouwers-heeft
Iedereen die zegt dat hij dwars door een vrouw heen kan kijken, mist een heleboel -Groucho Marx
iedereen-die-zegt-dat-hij-dwars-door-een-vrouw-heen-kan-kijken-mist-een-heleboel
Iedereen is volkomen bereid zijn eigen mening met anderen te delen -Gaby van den Berghe
iedereen-is-volkomen-bereid-zijn-eigen-mening-met-anderen-te-delen
De wijze vergeet zichzelf in de omgang met andere mensen en laat zijn geest benevelen in het belang van andere mensen -Lao-Tse
de-wijze-vergeet-zichzelf-in-de-omgang-met-andere-mensen-laat-zijn-geest-benevelen-in-het-belang-van-andere-mensen
Gelijk uzelf het leven lief is, zo is het ook aan andere schepselen: edele mensen hebben met iedereen medelijden omdat zij in allen zichzelf zien -Hitopadesa
gelijk-uzelf-het-leven-lief-is-zo-is-het-ook-aan-andere-schepselen-edele-mensen-hebben-met-iedereen-medelijden-omdat-zij-in-allen-zichzelf-zien
De ervaring leert ons dat liefde niet bestaat uit het naar elkaar kijken van twee mensen,Maar uit het samen in dezelfde richting kijken -Antoine de Saint-Exupéry
de-ervaring-leert-ons-dat-liefde-niet-bestaat-uit-het-naar-elkaar-kijken-van-twee-mensenmaar-uit-het-samen-in-dezelfde-richting-kijken