Een weg wordt lang door voorschriften, kort en efficiënt is hij door voorbeelden.


een-weg-wordt-lang-door-voorschriften-kort-efficiënt-is-hij-door-voorbeelden
senecaeenwegwordtlangdoorvoorschriftenkortefficintishijvoorbeeldeneen wegweg wordtwordt langlang doorkort enen efficiëntefficiënt isis hijhij dooreen weg wordtweg wordt langwordt lang doorlang door voorschriftenkort en efficiënten efficiënt isefficiënt is hijis hij doorhij door voorbeeldeneen weg wordt langweg wordt lang doorwordt lang door voorschriftenkort en efficiënt isen efficiënt is hijefficiënt is hij dooris hij door voorbeeldeneen weg wordt lang doorweg wordt lang door voorschriftenkort en efficiënt is hijen efficiënt is hij doorefficiënt is hij door voorbeelden

Lang is de weg door lessen, kort en doeltreffend door voorbeelden -Seneca
lang-is-de-weg-door-lessen-kort-doeltreffend-door-voorbeelden
Lang is de weg der lessen, kort en doeltreffend die der voorbeelden -Seneca
lang-is-de-weg-der-lessen-kort-doeltreffend-die-der-voorbeelden
Laten we zo lang mogelijk zingen onderweg: de weg wordt er minder eentonig door -Vergilius
laten-we-zo-lang-mogelijk-zingen-onderweg-de-weg-wordt-er-minder-eentonig-door
Door de inspanning, door de waakzaamheid, door de zelfbeheersing, schept de wijze zich een eiland dat niet door de overstroming verzwolgen wordt -Boeddha
door-de-inspanning-door-de-waakzaamheid-door-de-zelfbeheersing-schept-de-wijze-zich-een-eiland-dat-niet-door-de-overstroming-verzwolgen-wordt
De plaats van een mens in het leven wordt bepaald niet door wat hij weet, maar door wat hij wil en wat hij kan -Gustave le Bon
de-plaats-van-een-mens-in-het-leven-wordt-bepaald-niet-door-wat-hij-weet-maar-door-wat-hij-wil-wat-hij-kan