Een wijze vergeet beledigingen even snel als de ondankbare weldaden


een-wijze-vergeet-beledigingen-even-snel-als-de-ondankbare-weldaden
onbekendeenwijzevergeetbeledigingenevensnelalsdeondankbareweldadeneen wijzewijze vergeetvergeet beledigingenbeledigingen eveneven snelsnel alsals dede ondankbareondankbare weldadeneen wijze vergeetwijze vergeet beledigingenvergeet beledigingen evenbeledigingen even sneleven snel alssnel als deals de ondankbarede ondankbare weldadeneen wijze vergeet beledigingenwijze vergeet beledigingen evenvergeet beledigingen even snelbeledigingen even snel alseven snel als desnel als de ondankbareals de ondankbare weldadeneen wijze vergeet beledigingen evenwijze vergeet beledigingen even snelvergeet beledigingen even snel alsbeledigingen even snel als deeven snel als de ondankbaresnel als de ondankbare weldaden

Jonge mensen geven snel en vergeten snel, beledigingen; de oude dag is langzaam in allebeiWie denkt dat de groten der aarde oude beledigingen vergeten door nieuwe weldaden, die dwaalt wel heel fataalHij, die zijn weldaden vergeet, kent de ondankbaarheid nietWees voorzichtig met uwe weldaden; er zijn mensen, die zich over ontvangen weldaden wrekenLicht en snel zijn afhankelijk van zwaar en langzaam. In een drukke herberg blijft de wijze onbewogenAls een bos brandt, voelt de wijze geen hitte. Als een rivier bevroren is, voelt de wijze geen koude. Als de bliksem een berg splijt en een cycloon de zee omhoog jaagt, voelt de wijze geen angst. Leven en dood raken hem niet. Waarom zou hij zich bekommeren om goed en slecht?