Eenzaamheid is een muur geschilderd op een raam


eenzaamheid-is-een-muur-geschilderd-op-een-raam
bernard seulsteneenzaamheidiseenmuurgeschilderdopraameenzaamheid isis eeneen muurmuur geschilderdgeschilderd opop eeneen raameenzaamheid is eenis een muureen muur geschilderdmuur geschilderd opgeschilderd op eenop een raameenzaamheid is een muuris een muur geschilderdeen muur geschilderd opmuur geschilderd op eengeschilderd op een raameenzaamheid is een muur geschilderdis een muur geschilderd opeen muur geschilderd op eenmuur geschilderd op een raam

Alleen wanneer ik een muur om mezelf heen gebouwd heb en jij een muur om jou zelf, wat weerstanden doet ontstaan, alleen dan begint de hele ellende -Krishnamurti
alleen-wanneer-ik-een-muur-om-mezelf-heen-gebouwd-heb-jij-een-muur-om-jou-zelf-wat-weerstanden-doet-ontstaan-alleen-dan-begint-de-hele-ellende
Nutteloos als een geschilderd schip op een geschilderde oceaan -Samuel Taylor Coleridge
nutteloos-als-een-geschilderd-schip-op-een-geschilderde-oceaan
Niets kan tot stand komen zonder eenzaamheid. Ik heb een eenzaamheid voor mijzelf gecreëerd die niemand zich kan voorstellen -Pablo Picasso
niets-kan-tot-stand-komen-zonder-eenzaamheid-ik-heb-een-eenzaamheid-voor-mijzelf-gecreëerd-die-niemand-zich-kan-voorstellen
De reinste schat des levens is een onbevlekte reputatie. Is deze verloren, dan is een mens slechts verguld leem of geschilderd klei -William Shakespeare
de-reinste-schat-levens-is-een-onbevlekte-reputatie-is-deze-verloren-dan-is-een-mens-slechts-verguld-leem-of-geschilderd-klei
Een heer kijkt nooit uit het raam -Oscar Wilde
een-heer-kijkt-nooit-uit-het-raam