Eigendomsrecht is recht tot gebruik en tot misbruik; zonder het recht om te misbruiken geen eigendom


eigendomsrecht-is-recht-tot-gebruik-tot-misbruik-zonder-het-recht-om-te-misbruiken-geen-eigendom
g. j. p. j. bollandeigendomsrechtisrechttotgebruikmisbruikzonderhetomtemisbruikengeeneigendomeigendomsrecht isis rechtrecht tottot gebruikgebruik enen tottot misbruikzonder hethet rechtrecht omom tete misbruikenmisbruiken geengeen eigendomeigendomsrecht is rechtis recht totrecht tot gebruiktot gebruik engebruik en toten tot misbruikzonder het rechthet recht omrecht om teom te misbruikente misbruiken geenmisbruiken geen eigendomeigendomsrecht is recht totis recht tot gebruikrecht tot gebruik entot gebruik en totgebruik en tot misbruikzonder het recht omhet recht om terecht om te misbruikenom te misbruiken geente misbruiken geen eigendomeigendomsrecht is recht tot gebruikis recht tot gebruik enrecht tot gebruik en tottot gebruik en tot misbruikzonder het recht om tehet recht om te misbruikenrecht om te misbruiken geenom te misbruiken geen eigendom

Onbekendheid met het recht geeft meer aanleiding tot processen dan kennis van het recht -Marcus Tullius Cicero
onbekendheid-met-het-recht-geeft-meer-aanleiding-tot-processen-dan-kennis-van-het-recht
Er is slechts een ding dat erger is dan onrecht, dat is recht zonder zwaard in de hand. Als recht niet macht is, is het een kwaad -Oscar Wilde
er-is-slechts-een-ding-dat-erger-is-dan-onrecht-dat-is-recht-zonder-zwaard-in-de-hand-als-recht-niet-macht-is-is-het-een-kwaad
De gelijkheid zal misschien een recht zijn, maar geen menselijke macht zal haar tot werkelijkheid kunnen brengen -Honoré de Balzac
de-gelijkheid-zal-misschien-een-recht-zijn-maar-geen-menselijke-macht-zal-haar-tot-werkelijkheid-kunnen-brengen
Gewoonte en gebruik oefenen vaak grote dwang uit op het recht -Friedrich von Logau
gewoonte-gebruik-oefenen-vaak-grote-dwang-uit-op-het-recht
Wie het vuur van een twist, waarmee hij niets te maken heeft, aanwakkert, heeft geen recht tot klagen wanneer de vonken hem in het gezicht vliegen -Benjamin Franklin
wie-het-vuur-van-een-twist-waarmee-hij-niets-te-maken-heeft-aanwakkert-heeft-geen-recht-tot-klagen-wanneer-de-vonken-hem-in-het-gezicht-vliegen