Eigenlijk praten we alleen tegen onszelf, maar soms praten wij luid genoeg zodat anderen ons kunnen horen.


eigenlijk-praten-we-alleen-tegen-onszelf-maar-soms-praten-wij-luid-genoeg-zodat-anderen-ons-kunnen-horen
kahlil gibraneigenlijkpratenwealleentegenonszelfmaarsomswijluidgenoegzodatanderenonskunnenhoreneigenlijk pratenpraten wewe alleenalleen tegentegen onszelfmaar somssoms pratenpraten wijwij luidluid genoeggenoeg zodatanderen onsons kunnenkunnen horeneigenlijk praten wepraten we alleenwe alleen tegenalleen tegen onszelfmaar soms pratensoms praten wijpraten wij luidwij luid genoegluid genoeg zodatgenoeg zodat anderenzodat anderen onsanderen ons kunnenons kunnen horeneigenlijk praten we alleenpraten we alleen tegenwe alleen tegen onszelfmaar soms praten wijsoms praten wij luidpraten wij luid genoegwij luid genoeg zodatluid genoeg zodat anderengenoeg zodat anderen onszodat anderen ons kunnenanderen ons kunnen horeneigenlijk praten we alleen tegenpraten we alleen tegen onszelfmaar soms praten wij luidsoms praten wij luid genoegpraten wij luid genoeg zodatwij luid genoeg zodat anderenluid genoeg zodat anderen onsgenoeg zodat anderen ons kunnenzodat anderen ons kunnen horen

Van mensen, die over hun eigen weldaden praten, gelooft men niet dat ze erover praten omdat ze ze bewezen hebben, maar dat ze ze bewezen hebben om erover te kunnen pratenOm over zichzelf te praten moet men over de anderen pratenDe waarheid kunnen we proeven, voelen en zien. Die praten we onszelf niet aanDe enige echte deugd bestaat er dus in jezelf te haten, want je begeerte maakt je hatelijk, en een wezen te zoeken om te beminnen dat echt beminnenswaardig is. Maar omdat wij niet kunnen houden van iets dat buiten onszelf ligt, moeten we iemand beminnen die in ons zit en niet onszelf is. En dat geldt voor alle mensen. Welnu, alleen het hoogste goed in ons, is onszelf en niet onszelfNieuwsgierigheid is slechts ijdelheid. Meestal willen we alleen maar iets weten om erover te kunnen pratenIk zeg niet dat wij ons allen horen te misdragen, maar we horen eruit te zien alsof we het zouden kunnen