Elk gegoten kanon, elk afgebouwd oorlogsschip, elke afgevuurde raket betekent uiteindelijk diefstal van de hongerigen en van degenen die niet gekleed worden


elk-gegoten-kanon-elk-afgebouwd-oorlogsschip-elke-afgevuurde-raket-betekent-uiteindelijk-diefstal-van-de-hongerigen-van-degenen-die-niet-gekleed
dwight d. eisenhowerelkgegotenkanonelkafgebouwdoorlogsschipelkeafgevuurderaketbetekentuiteindelijkdiefstalvandehongerigendegenendienietgekleedwordenelk gegotengegoten kanonelk afgebouwdafgebouwd oorlogsschipelke afgevuurdeafgevuurde raketraket betekentbetekent uiteindelijkuiteindelijk diefstaldiefstal vanvan dede hongerigenhongerigen enen vanvan degenendegenen diedie nietniet gekleedgekleed wordenelk gegoten kanonelk afgebouwd oorlogsschipelke afgevuurde raketafgevuurde raket betekentraket betekent uiteindelijkbetekent uiteindelijk diefstaluiteindelijk diefstal vandiefstal van devan de hongerigende hongerigen enhongerigen en vanen van degenenvan degenen diedegenen die nietdie niet gekleedniet gekleed worden

De waarde van liefde zal altijd sterker zijn dan de waarde van haat... Elk land of groep landen die haat toepast zal uiteindelijk verscheurd worden door haat -Franklin D. Roosevelt
de-waarde-van-liefde-zal-altijd-sterker-zijn-dan-de-waarde-van-haat-elk-land-of-groep-landen-die-haat-toepast-zal-uiteindelijk-verscheurd-worden
Elk boek is voor mij een hoofdstuk uit een dik boek, dat uiteindelijk op de dag van mijn dood zal worden gesloten -Ackroyd Peter
elk-boek-is-voor-mij-een-hoofdstuk-uit-een-dik-boek-dat-uiteindelijk-op-de-dag-van-mijn-dood-zal-worden-gesloten
Wij zullen elke prijs betalen, elke last dragen, aan elk ongemak het hoofd bieden, elke vriend steunen, elke vijand bestrijden, om het voortbestaan en het welslagen van de vrijheid te verzekeren -John F. Kennedy
wij-zullen-elke-prijs-betalen-elke-last-dragen-aan-elk-ongemak-het-hoofd-bieden-elke-vriend-steunen-elke-vijand-bestrijden-om-het-voortbestaan-het
Elk hoofd is een opslagplaats, waar beelden van goden en demonen slapen, van elke grootte en elke leeftijd, waarvan de inventaris nooit is opgemaakt -Michel Butor
elk-hoofd-is-een-opslagplaats-waar-beelden-van-goden-demonen-slapen-van-elke-grootte-elke-leeftijd-waarvan-de-inventaris-nooit-is-opgemaakt