Elke grote politieke partij die het land enig goed heeft gedaan, heeft het enige onsterflijke ideeën gegeven, die de leden van die partij hebben overleefd


elke-grote-politieke-partij-die-het-land-enig-goed-heeft-gedaan-heeft-het-enige-onsterflijke-ideeën-gegeven-die-de-leden-van-die-partij-hebben
james a. garfieldelkegrotepolitiekepartijdiehetlandeniggoedheeftgedaanenigeonsterflijkeideengegevendeledenvanhebbenoverleefdelke grotegrote politiekepolitieke partijpartij diedie hethet landenig goedgoed heeftheeft gedaanheeft hethet enigeenige onsterflijkeonsterflijke ideeënideeën gegevendie dede ledenleden vanvan diedie partijpartij hebbenhebben overleefdelke grote politiekegrote politieke partijpolitieke partij diepartij die hetdie het landhet land enigland enig goedenig goed heeftgoed heeft gedaanheeft het enigehet enige onsterflijkeenige onsterflijke ideeënonsterflijke ideeën gegevendie de ledende leden vanleden van dievan die partijdie partij hebbenpartij hebben overleefd

Niets zo dol of ongerijmd kan worden verkondigd, of het vindt een partij en vaak een zeer grote partij, die het omhelst -Robert Cecil
niets-zo-dol-of-ongerijmd-kan-worden-verkondigd-of-het-vindt-een-partij-vaak-een-zeer-grote-partij-die-het-omhelst
Als in de Sovjet-Unie een andere politieke partij ontstaat, zouden ze nog steeds een eenpartijstaat zijn, want iedereen zou toetreden tot de andere partij. -Ronald Reagan
als-in-de-sovjet-unie-een-andere-politieke-partij-ontstaat-zouden-ze-nog-steeds-een-eenpartijstaat-zijn-want-iedereen-zou-toetreden-tot-de-andere
Zij, die aan het hoofd der grote politiek staan vinden niet minder moeilijkheden in hun eigen partij dan in die van hun vijanden -Kardinaal de Retz
zij-die-aan-het-hoofd-der-grote-politiek-staan-vinden-niet-minder-moeilijkheden-in-hun-eigen-partij-dan-in-die-van-hun-vijanden
Een rechter is iemand die moet uitmaken welke partij de beste ad­vocaat heeft genomen -Fons Jansen
een-rechter-is-iemand-die-moet-uitmaken-welke-partij-de-beste-ad­vocaat-heeft-genomen
Het is soms gemakkelijker een nieuwe partij te vormen dan geleidelijk aan het hoofd te komen van een reeds gevormde partij -Vauvenargues
het-is-soms-gemakkelijker-een-nieuwe-partij-te-vormen-dan-geleidelijk-aan-het-hoofd-te-komen-van-een-reeds-gevormde-partij
Tegenwoordig is de schitterendste en best beloonde loopbaan in de politiek die van een revolutionair die zijn partij verraadt -Etienne Rey
tegenwoordig-is-de-schitterendste-best-beloonde-loopbaan-in-de-politiek-die-van-een-revolutionair-die-zijn-partij-verraadt