Elke leeftijd is de pubertijd van een iets oudere leeftijd


elke-leeftijd-is-de-pubertijd-van-een-iets-oudere-leeftijd
piet theyselkeleeftijdisdepubertijdvaneenietsoudereelke leeftijdleeftijd isis dede pubertijdpubertijd vanvan eeneen ietsiets oudereoudere leeftijdelke leeftijd isleeftijd is deis de pubertijdde pubertijd vanpubertijd van eenvan een ietseen iets oudereiets oudere leeftijdelke leeftijd is deleeftijd is de pubertijdis de pubertijd vande pubertijd van eenpubertijd van een ietsvan een iets oudereeen iets oudere leeftijdelke leeftijd is de pubertijdleeftijd is de pubertijd vanis de pubertijd van eende pubertijd van een ietspubertijd van een iets ouderevan een iets oudere leeftijd

Wie echt liefheeft, wordt nooit oud; men kan sterven op een oudere leeftijd maar men sterft jong -Arthur Wing Pinero
wie-echt-liefheeft-wordt-nooit-oud-men-kan-sterven-op-een-oudere-leeftijd-maar-men-sterft-jong
Elk hoofd is een opslagplaats, waar beelden van goden en demonen slapen, van elke grootte en elke leeftijd, waarvan de inventaris nooit is opgemaakt -Michel Butor
elk-hoofd-is-een-opslagplaats-waar-beelden-van-goden-demonen-slapen-van-elke-grootte-elke-leeftijd-waarvan-de-inventaris-nooit-is-opgemaakt
We leven nog steeds met het oude paradigma waarin leeftijd gekoppeld is aan een boog. Daarbij gaat het om de oude metafoor van geboren worden, pieken op middelbare leeftijd en daarna afnemen en vervallen -Jane Fonda
we-leven-nog-steeds-met-het-oude-paradigma-waarin-leeftijd-gekoppeld-is-aan-een-boog-daarbij-gaat-het-om-de-oude-metafoor-van-geboren-worden-pieken
Een zeer groot voordeel van ouderdom is dat bijna elke fout aan je leeftijd wordt toegewezen -Constant Nieuwenhuys
een-zeer-groot-voordeel-van-ouderdom-is-dat-bijna-elke-fout-aan-leeftijd-wordt-toegewezen
Elke leeftijd moet zijn speelgoed hebben -Fontenelle
elke-leeftijd-moet-zijn-speelgoed-hebben
Mensen op hogere leeftijd zijn het resultaat van zoveel ervaringen en invloeden, dat je de pit van een perzik kunt aantreffen in iets dat op een appel geleek -Paul Koeck
mensen-op-hogere-leeftijd-zijn-het-resultaat-van-zoveel-ervaringen-invloeden-dat-de-pit-van-een-perzik-kunt-aantreffen-in-iets-dat-op-een-appel