Elke maatschappij met mensen moet mislukken: een mens kan niet in een volmaakte staat leven - gelukkig maar


elke-maatschappij-met-mensen-moet-mislukken-een-mens-kan-niet-in-een-volmaakte-staat-leven-gelukkig-maar
louis paul boonelkemaatschappijmetmensenmoetmislukkeneenmenskannietinvolmaaktestaatlevengelukkigmaarelke maatschappijmaatschappij metmet mensenmensen moetmoet mislukkeneen mensmens kankan nietniet inin eeneen volmaaktevolmaakte staatstaat levenlevengelukkiggelukkig maarelke maatschappij metmaatschappij met mensenmet mensen moetmensen moet mislukkeneen mens kanmens kan nietkan niet inniet in eenin een volmaakteeen volmaakte staatvolmaakte staat levenstaat levengelukkig maarelke maatschappij met mensenmaatschappij met mensen moetmet mensen moet mislukkeneen mens kan nietmens kan niet inkan niet in eenniet in een volmaaktein een volmaakte staateen volmaakte staat levenvolmaakte staat levenelke maatschappij met mensen moetmaatschappij met mensen moet mislukkeneen mens kan niet inmens kan niet in eenkan niet in een volmaakteniet in een volmaakte staatin een volmaakte staat leveneen volmaakte staat leven

Een man kan gelukkig zijn met elke vrouw zolang hij niet van haar houdt -Oscar Wilde
een-man-kan-gelukkig-zijn-met-elke-vrouw-zolang-hij-niet-van-haar-houdt
Om waarlijk lief te hebben, moet je beginnen met jezelf te beminnen. Probeer niet je partner gelukkig te maken als je niet in staat bent jezelf gelukkig te maken -David Graham Cooper
om-waarlijk-lief-te-hebben-moet-beginnen-met-jezelf-te-beminnen-probeer-niet-partner-gelukkig-te-maken-als-niet-in-staat-bent-jezelf-gelukkig-te
Dat het fysieke en geestelijke leven van de mens in wisselwerking met de natuur staat betekent niet anders dan dat de natuur in wisselwerking met zichzelf staat, want de mens is een deel van de natuur -Karl Marx
dat-het-fysieke-geestelijke-leven-van-de-mens-in-wisselwerking-met-de-natuur-staat-betekent-niet-anders-dan-dat-de-natuur-in-wisselwerking-met
De wijsbegeerte houdt zich niet op met wat een mens gelukkig moet maken -Aristoteles
de-wijsbegeerte-houdt-zich-niet-op-met-wat-een-mens-gelukkig-moet-maken
Elke mens is in een constante staat van oorlog met zijn medemens -Thomas Hobbes
elke-mens-is-in-een-constante-staat-van-oorlog-met-zijn-medemens