Elke  nieuwe mens leert u een nieuwe kant van uw wezen kennen


elke-nieuwe-mens-leert-u-een-nieuwe-kant-van-uw-wezen-kennen
fliegende blätterelkenieuwemensleerteenkantvanuwwezenkennenelkenieuwenieuwe mensmens leertleert uu eeneen nieuwenieuwe kantkant vanvan uwuw wezenwezen kennenelke nieuwenieuwe mensnieuwe mens leertmens leert uleert u eenu een nieuweeen nieuwe kantnieuwe kant vankant van uwvan uw wezenuw wezen kennenelke nieuwe mensnieuwe mens leertnieuwe mens leert umens leert u eenleert u een nieuweu een nieuwe kanteen nieuwe kant vannieuwe kant van uwkant van uw wezenvan uw wezen kennenelke nieuwe mens leertnieuwe mens leert unieuwe mens leert u eenmens leert u een nieuweleert u een nieuwe kantu een nieuwe kant vaneen nieuwe kant van uwnieuwe kant van uw wezenkant van uw wezen kennen

Met de nieuwe dag komen er nieuwe krachten en nieuwe gedachten. -Eleanor Roosevelt
met-de-nieuwe-dag-komen-er-nieuwe-krachten-nieuwe-gedachten
Een tachtigjarige heeft waarschijnlijk drie nieuwe schilderscholen overleefd, twee richtingen in architectuur en poëzie, en honderd nieuwe modes -Joyce Cary
een-tachtigjarige-heeft-waarschijnlijk-drie-nieuwe-schilderscholen-overleefd-twee-richtingen-in-architectuur-poëzie-honderd-nieuwe-modes
Wie nieuwe therapieën versmaadt moet nieuwe kwalen verwachten -Francis Bacon
wie-nieuwe-therapieën-versmaadt-moet-nieuwe-kwalen-verwachten
Eeuwige waarheden zullen niet waar of eeuwig zijn, tenzij ze een nieuwe betekenis hebben voor iedere nieuwe sociale situatie -Franklin D. Roosevelt
eeuwige-waarheden-zullen-niet-waar-of-eeuwig-zijn-tenzij-ze-een-nieuwe-betekenis-hebben-voor-iedere-nieuwe-sociale-situatie
De ware ontwikkelingsreis is geen speurtocht naar nieuwe landschappen, maar waarnemen met nieuwe ogen. -Marcel Proust
de-ware-ontwikkelingsreis-is-geen-speurtocht-naar-nieuwe-landschappen-maar-waarnemen-met-nieuwe-ogen
Hij die geen nieuwe oplossingen wil toepassen moet nieuwe kwaden verwachten; want de tijd is de grootste vernieuwer -Francis Bacon
hij-die-geen-nieuwe-oplossingen-wil-toepassen-moet-nieuwe-kwaden-verwachten-want-de-tijd-is-de-grootste-vernieuwer