Er bestaan allerlei goede beschermingen tegen verleiding, maar de veiligste is lafheid.


er-bestaan-allerlei-goede-beschermingen-tegen-verleiding-maar-de-veiligste-is-lafheid
mark twainerbestaanallerleigoedebeschermingentegenverleidingmaardeveiligsteislafheider bestaanbestaan allerleiallerlei goedegoede beschermingenbeschermingen tegentegen verleidingmaar dede veiligsteveiligste isis lafheider bestaan allerleibestaan allerlei goedeallerlei goede beschermingengoede beschermingen tegenbeschermingen tegen verleidingmaar de veiligstede veiligste isveiligste is lafheider bestaan allerlei goedebestaan allerlei goede beschermingenallerlei goede beschermingen tegengoede beschermingen tegen verleidingmaar de veiligste isde veiligste is lafheider bestaan allerlei goede beschermingenbestaan allerlei goede beschermingen tegenallerlei goede beschermingen tegen verleidingmaar de veiligste is lafheid

Vaak steekt in de waarschuwing tegen de zonde de eerste kiem tot de verleidingLafheid berust vaak op goede informatie, moed op gebrek aan inzichtEr bestaan, dat is waar, goede en slechte recensenten. Maar ook hier ligt 't heel eenvoudig: een goede recensent is er een die goed schrijft, een slechte een die slecht schrijft. Anders niet. Maar wat zijn hun oordelen dan waard? Doorgaans nietsWaar wordt verboden uw gezin genot te geven? Waar gelast het te plagen met kerkgang, preekpluizerij  en oefening in allerlei dingen die 't niet nodig heeft omdat ze niet bestaan? Dat doen de ZedenHet goede kan bestaan ??zonder het  kwade, terwijl het kwaad niet kan bestaan ??zonder het goedeEr bestaan maar twee manieren om te ontsnappen uit de triestheid van het bestaan: muziek en katten