Er bestaan maar twee manieren om te ontsnappen uit de triestheid van het bestaan: muziek en katten


er-bestaan-maar-twee-manieren-om-te-ontsnappen-uit-de-triestheid-van-het-bestaan-muziek-katten
albert schweitzererbestaanmaartweemanierenomteontsnappenuitdetriestheidvanhetbestaanmuziekkattener bestaanbestaan maarmaar tweetwee manierenmanieren omom tete ontsnappenontsnappen uituit dede triestheidtriestheid vanvan hethet bestaanmuziek enen kattener bestaan maarbestaan maar tweemaar twee manierentwee manieren ommanieren om teom te ontsnappente ontsnappen uitontsnappen uit deuit de triestheidde triestheid vantriestheid van hetvan het bestaanmuziek en kattener bestaan maar tweebestaan maar twee manierenmaar twee manieren omtwee manieren om temanieren om te ontsnappenom te ontsnappen uitte ontsnappen uit deontsnappen uit de triestheiduit de triestheid vande triestheid van hettriestheid van het bestaaner bestaan maar twee manierenbestaan maar twee manieren ommaar twee manieren om tetwee manieren om te ontsnappenmanieren om te ontsnappen uitom te ontsnappen uit dete ontsnappen uit de triestheidontsnappen uit de triestheid vanuit de triestheid van hetde triestheid van het bestaan

Goede manieren bestaan uit kleine opofferingen -Ralph Waldo Emerson
goede-manieren-bestaan-uit-kleine-opofferingen
Ik hou van katten omdat er geen politiekatten bestaan -Jean Cocteau
ik-hou-van-katten-omdat-er-geen-politiekatten-bestaan
Waartoe bestaan wij? Om te bestaan en omdat wij bestaan. De armoede van dit antwoord bewijst het nutteloze van deze vraag -Lucien Arréat
waartoe-bestaan-wij-om-te-bestaan-omdat-wij-bestaan-de-armoede-van-dit-antwoord-bewijst-het-nutteloze-van-deze-vraag
Er zijn twee manieren van trouw, die van honden en die van katten -Napoleon
er-zijn-twee-manieren-van-trouw-die-van-honden-die-van-katten
Wat alle levende wezens in beslag neemt en in beweging houdt, is het streven naar bestaan. Maar als het eenmaal veiliggesteld is, weten ze met dat bestaan niets aan te vangen -A. Schopenhauer
wat-alle-levende-wezens-in-beslag-neemt-in-beweging-houdt-is-het-streven-naar-bestaan-maar-als-het-eenmaal-veiliggesteld-is-weten-ze-met-dat-bestaan