Er is geen gebrek aan tijd, maar wij hebben geen tijd


er-is-geen-gebrek-aan-tijd-maar-wij-hebben-geen-tijd
paul claudelerisgeengebrekaantijdmaarwijhebbentijder isis geengeen gebrekgebrek aanaan tijdmaar wijwij hebbenhebben geengeen tijder is geenis geen gebrekgeen gebrek aangebrek aan tijdmaar wij hebbenwij hebben geenhebben geen tijder is geen gebrekis geen gebrek aangeen gebrek aan tijdmaar wij hebben geenwij hebben geen tijder is geen gebrek aanis geen gebrek aan tijdmaar wij hebben geen tijd

Ameleia betekent zorgeloosheid, slordigheid. Maar ik geef in 't vervolg geen vertaling van zoiets. Dat 's mijn werk niet. Wie 't geluk heeft geen Grieks of Latijn te kennen, moet maar vragen aan z'n neef de dominee, of aan 'n Tijd hebben is geen tijd voor alles hebbenHet merendeel van de tijd dat ik heb niet veel plezier. De rest van de tijd kan ik er geen lol in hebbenGeen tijd en geen volk, die niet denkbeeldige deugden en ondeugden hebben ingesteldAls analfabeten aan de macht komen hebben zij geen tijd meer om te leren lezenTijd? Tijd is geld. Geld willen ze niet uitgeven. Dus is er geen tijd