Er is geen weg naar de vrede op de weg naar de veiligheid


er-is-geen-weg-naar-de-vrede-op-de-weg-naar-de-veiligheid
dietrich bonhoeffererisgeenwegnaardevredeopveiligheider isis geengeen wegweg naarnaar dede vredevrede opop dede wegweg naarnaar dede veiligheider is geenis geen weggeen weg naarweg naar denaar de vredede vrede opvrede op deop de wegde weg naarweg naar denaar de veiligheider is geen wegis geen weg naargeen weg naar deweg naar de vredenaar de vrede opde vrede op devrede op de wegop de weg naarde weg naar deweg naar de veiligheider is geen weg naaris geen weg naar degeen weg naar de vredeweg naar de vrede opnaar de vrede op dede vrede op de wegvrede op de weg naarop de weg naar dede weg naar de veiligheid

Dit, is nu mijn weg, waar is de uwe? Zo antwoordde ik hun, die mij naar de weg vroegen. Die weg namelijk, bestaat niet!Democratie kan niet van buitenaf op een natie worden opgelegd. Elke samenleving moet op zoek naar zijn eigen weg, en geen weg is perfectIk ken geen zekere weg naar het succes, alleen een naar de zekere mislukking: het iedereen naar de zin willen makenDe beste weg naar vooruitgang is de weg van de vrijheid.De enige weg, die naar een kalm en rustig leven leidt, is de weg der deugdLet als je naar een doel reist goed op de weg. Want de weg verrijkt ons terwijl we hem bewandelen