Er is niets droefgeestigers dan de aanblik van een kamer nadat de laatste gast afscheid heeft genomen


er-is-niets-droefgeestigers-dan-de-aanblik-van-een-kamer-nadat-de-laatste-gast-afscheid-heeft-genomen
alec waugherisnietsdroefgeestigersdandeaanblikvaneenkamernadatlaatstegastafscheidheeftgenomener isis nietsniets droefgeestigersdroefgeestigers dandan dede aanblikaanblik vanvan eeneen kamerkamer nadatnadat dede laatstelaatste gastgast afscheidafscheid heeftheeft genomener is nietsis niets droefgeestigersniets droefgeestigers dandroefgeestigers dan dedan de aanblikde aanblik vanaanblik van eenvan een kamereen kamer nadatkamer nadat denadat de laatstede laatste gastlaatste gast afscheidgast afscheid heeftafscheid heeft genomener is niets droefgeestigersis niets droefgeestigers danniets droefgeestigers dan dedroefgeestigers dan de aanblikdan de aanblik vande aanblik van eenaanblik van een kamervan een kamer nadateen kamer nadat dekamer nadat de laatstenadat de laatste gastde laatste gast afscheidlaatste gast afscheid heeftgast afscheid heeft genomener is niets droefgeestigers danis niets droefgeestigers dan deniets droefgeestigers dan de aanblikdroefgeestigers dan de aanblik vandan de aanblik van eende aanblik van een kameraanblik van een kamer nadatvan een kamer nadat deeen kamer nadat de laatstekamer nadat de laatste gastnadat de laatste gast afscheidde laatste gast afscheid heeftlaatste gast afscheid heeft genomen

Welke aanblik ter wereld is droefgeestiger dan de aanblik van een vrouw die wij bewonderen in bewondering voor een walgelijk schilderij -Logan Pearsall Smith
welke-aanblik-ter-wereld-is-droefgeestiger-dan-de-aanblik-van-een-vrouw-die-wij-bewonderen-in-bewondering-voor-een-walgelijk-schilderij
Hoe vaak heeft de ziel al afscheid genomen, eer nog de lippen het laatst vaarwel uitspreken. Niet velen blijven waarlijk bij ons tot zij ons verlaten -A. S. C. Wallis
hoe-vaak-heeft-de-ziel-al-afscheid-genomen-eer-nog-de-lippen-het-laatst-vaarwel-uitspreken-niet-velen-blijven-waarlijk-bij-ons-tot-zij-ons-verlaten
De dood is slechts de stilte in de zaal, nadat het laatste woord geklonken heeft. De dood is een ontroering -Remco Campert
de-dood-is-slechts-de-stilte-in-de-zaal-nadat-het-laatste-woord-geklonken-heeft-de-dood-is-een-ontroering
Voor de paarse coalitie is er maar één kamer belangrijk en dat is niet de eerste kamer, noch de tweede kamer maar de achterkamer -Jan Marijnissen
voor-de-paarse-coalitie-is-er-maar-één-kamer-belangrijk-dat-is-niet-de-eerste-kamer-noch-de-tweede-kamer-maar-de-achterkamer
Kinderen hebben tegenwoordig zoveel luxe dat je ze, om ze echt te straffen, beter naar jouw kamer kunt sturen dan naar hun eigen kamer -Wiet van Broeckhoven
kinderen-hebben-tegenwoordig-zoveel-luxe-dat-ze-om-ze-echt-te-straffen-beter-naar-jouw-kamer-kunt-sturen-dan-naar-hun-eigen-kamer
Niets is zo pijnlijk als de aanblik van iemand die
niets-is-zo-pijnlijk-als-de-aanblik-van-iemand-die-vlot-wil-zijn-daar-niet-in-slaagt