Er is niets mooiers dan een sleutel zolang men niet weet waarop hij past


er-is-niets-mooiers-dan-een-sleutel-zolang-men-niet-weet-waarop-hij-past
maurice maeterlinckerisnietsmooiersdaneensleutelzolangmennietweetwaarophijpaster isis nietsniets mooiersmooiers dandan eeneen sleutelsleutel zolangzolang menmen nietniet weetweet waaropwaarop hijhij paster is nietsis niets mooiersniets mooiers danmooiers dan eendan een sleuteleen sleutel zolangsleutel zolang menzolang men nietmen niet weetniet weet waaropweet waarop hijwaarop hij paster is niets mooiersis niets mooiers danniets mooiers dan eenmooiers dan een sleuteldan een sleutel zolangeen sleutel zolang mensleutel zolang men nietzolang men niet weetmen niet weet waaropniet weet waarop hijweet waarop hij paster is niets mooiers danis niets mooiers dan eenniets mooiers dan een sleutelmooiers dan een sleutel zolangdan een sleutel zolang meneen sleutel zolang men nietsleutel zolang men niet weetzolang men niet weet waaropmen niet weet waarop hijniet weet waarop hij past

Hij die niets weet en weet dat hij niets weet, weet meer dan hij die niets weet en niet weet dat hij niets weetPoëzie is als je het hart opent met een zilveren sleutel dat ook op een fietsslot pastEen mens is nimmer oud, zolang hij het niet gelooft; hij zal geen grijsaard zijn zolang hij dat niet wilIk heb de ondervinding dat er geen beter vakantievoornemen bestaat dan om geen letter te zullen lezen. Daarna is er niets mooiers, dan dit goede voornemen met een echt mooi boek ontrouw te wordenNiets is kenmerkender voor een mens dan de manier waarop hij zich tegen dwazen gedraagtNiets is karakteristieker voor de mens dan de manier waarop hij met idioten omgaat