Er is niets wat zozeer verbetering behoeft als de gewoonten van anderen


er-is-niets-wat-zozeer-verbetering-behoeft-als-de-gewoonten-van-anderen
mark twainerisnietswatzozeerverbeteringbehoeftalsdegewoontenvananderener isis nietsniets watwat zozeerzozeer verbeteringverbetering behoeftbehoeft alsals dede gewoontengewoonten vaner is nietsis niets watniets wat zozeerwat zozeer verbeteringzozeer verbetering behoeftverbetering behoeft alsbehoeft als deals de gewoontende gewoonten vangewoonten van anderener is niets watis niets wat zozeerniets wat zozeer verbeteringwat zozeer verbetering behoeftzozeer verbetering behoeft alsverbetering behoeft als debehoeft als de gewoontenals de gewoonten vande gewoonten van anderener is niets wat zozeeris niets wat zozeer verbeteringniets wat zozeer verbetering behoeftwat zozeer verbetering behoeft alszozeer verbetering behoeft als deverbetering behoeft als de gewoontenbehoeft als de gewoonten vanals de gewoonten van anderen

Wij begeren niets zozeer als wat we niet behoren te hebben -Publilius Syrus
wij-begeren-niets-zozeer-als-wat-we-niet-behoren-te-hebben
Geleerde: persoon die alles weet van wat anderen niet weten, maar niets van wat de anderen wel weten -Albert Einstein
geleerde-persoon-die-alles-weet-van-wat-anderen-niet-weten-maar-niets-van-wat-de-anderen-wel-weten
Niets verzwakt het geheugen zozeer als verhoging van stand -Fliegende Blätter
niets-verzwakt-het-geheugen-zozeer-als-verhoging-van-stand
De misantroop haat de anderen niet zozeer als zichzelf -Charles Chincholle
de-misantroop-haat-de-anderen-niet-zozeer-als-zichzelf
Niets vermindert zozeer de waarde van je auto als de aankoop van een nieuwe door je buurman -Wiet van Broeckhoven
niets-vermindert-zozeer-de-waarde-van-auto-als-de-aankoop-van-een-nieuwe-door-buurman