Er mag geen vrijheid zijn tot vernietiging van de vrijheid.


er-mag-geen-vrijheid-zijn-tot-vernietiging-van-de-vrijheid
karl jaspersermaggeenvrijheidzijntotvernietigingvandevrijheider magmag geengeen vrijheidvrijheid zijnzijn tottot vernietigingvernietiging vanvan dede vrijheider mag geenmag geen vrijheidgeen vrijheid zijnvrijheid zijn totzijn tot vernietigingtot vernietiging vanvernietiging van devan de vrijheider mag geen vrijheidmag geen vrijheid zijngeen vrijheid zijn totvrijheid zijn tot vernietigingzijn tot vernietiging vantot vernietiging van devernietiging van de vrijheider mag geen vrijheid zijnmag geen vrijheid zijn totgeen vrijheid zijn tot vernietigingvrijheid zijn tot vernietiging vanzijn tot vernietiging van detot vernietiging van de vrijheid

Ieders vrijheid heeft tot natuurlijke grenzen de vrijheid van anderenDe vrijheid is, zegt men, een goddelijke zaak. De vrijheid, die wordt; vrijheid om van verveling te sterven, is minder goddelijkIndividuele vrijheid moet in zoverre zijn grenzen kennen: het individu mag niet tot overlast voor anderen zijn.Alleen fatsoenlijke mensen kunnen vrijheid oprecht liefhebben; de rest wil geen vrijheid, maar losbandigheidJe moet voor vrijheid wat van je eigen vrijheid inleverenDe vrijheid om te bedreigen, te onderdrukken, te roven, te bedriegen, uit te zuigen, de moorden, dat is de vrijheid van de duivel