Er valt op deze wereld niets te lachen, maar als je daar nu maar van uitgaat, valt er nog een hoop te lachen


er-valt-op-deze-wereld-niets-te-lachen-maar-als-daar-nu-maar-van-uitgaat-valt-er-nog-een-hoop-te-lachen
simon carmiggeltervaltopdezewereldnietstelachenmaaralsdaarnuvanuitgaaternogeenhooplachener valtvalt opop dezedeze wereldwereld nietsniets tete lachenmaar alsals jeje daardaar nunu maarmaar vanvan uitgaatvalt erer nognog eeneen hoophoop tete lachener valt opvalt op dezeop deze werelddeze wereld nietswereld niets teniets te lachenmaar als jeals je daarje daar nudaar nu maarnu maar vanmaar van uitgaatvalt er noger nog eennog een hoopeen hoop tehoop te lachener valt op dezevalt op deze wereldop deze wereld nietsdeze wereld niets tewereld niets te lachenmaar als je daarals je daar nuje daar nu maardaar nu maar vannu maar van uitgaatvalt er nog eener nog een hoopnog een hoop teeen hoop te lachener valt op deze wereldvalt op deze wereld nietsop deze wereld niets tedeze wereld niets te lachenmaar als je daar nuals je daar nu maarje daar nu maar vandaar nu maar van uitgaatvalt er nog een hooper nog een hoop tenog een hoop te lachen

Wanneer meisjes eenmaal getrouwd zijn zullen ze zien dat er niets te lachen valt -Mme de Maintenon
wanneer-meisjes-eenmaal-getrouwd-zijn-zullen-ze-zien-dat-er-niets-te-lachen-valt
Meisjes, dat is niets voor mij. Als zij lief doen, moet ik lachen. Als ik lief doe, moeten zij lachen -Godfried Bomans
meisjes-dat-is-niets-voor-mij-als-zij-lief-doen-moet-ik-lachen-als-ik-lief-doe-moeten-zij-lachen
Lachen leert men niet, lachen verleert men alleen maar. -Emanuel Wertheimer
lachen-leert-men-niet-lachen-verleert-men-alleen-maar
Als je voor elke positie de beste speler kiest, heb je nog geen sterk elftal maar een team dat als los zand uiteen valt -Johan Cruijff
als-voor-elke-positie-de-beste-speler-kiest-heb-nog-geen-sterk-elftal-maar-een-team-dat-als-los-zand-uiteen-valt
Niets keert tot niets terug, maar alles valt in zijn elementen uiteen -Lucretius
niets-keert-tot-niets-terug-maar-alles-valt-in-zijn-elementen-uiteen