Er wordt altijd gezegd dat Amerika een paradijs is voor de vrouwen. Dat klopt, daarom willen er zovelen, net als Eva destijds, wég


er-wordt-altijd-gezegd-dat-amerika-een-paradijs-is-voor-de-vrouwen-dat-klopt-daarom-willen-er-zovelen-net-als-eva-destijds-wég
oscar wildeerwordtaltijdgezegddatamerikaeenparadijsisvoordevrouwendatkloptdaaromwillenerzovelennetalsevadestijdswéger wordtwordt altijdaltijd gezegdgezegd datdat amerikaamerika eeneen paradijsparadijs isis voorde vrouwendat kloptdaarom willenwillen erer zovelennet alsals evaeva destijdser wordt altijdwordt altijd gezegdaltijd gezegd datgezegd dat amerikadat amerika eenamerika een paradijseen paradijs isparadijs is vooris voor devoor de vrouwendaarom willen erwillen er zovelennet als evaals eva destijdser wordt altijd gezegdwordt altijd gezegd dataltijd gezegd dat amerikagezegd dat amerika eendat amerika een paradijsamerika een paradijs iseen paradijs is voorparadijs is voor deis voor de vrouwendaarom willen er zovelennet als eva destijdser wordt altijd gezegd datwordt altijd gezegd dat amerikaaltijd gezegd dat amerika eengezegd dat amerika een paradijsdat amerika een paradijs isamerika een paradijs is vooreen paradijs is voor deparadijs is voor de vrouwen

Er wordt gezegd dat het geluk ons aldoor ontvlucht. Dat klopt voor het kant en klare geluk. Maar het geluk dat wij moeten verwerven, ontsnapt ons niet -Alain
er-wordt-gezegd-dat-het-geluk-ons-aldoor-ontvlucht-dat-klopt-voor-het-kant-klare-geluk-maar-het-geluk-dat-wij-moeten-verwerven-ontsnapt-ons-niet
Eva werd niet als een soort accessoire van Adam geschapen, maar Adam was het eerste ontwerp voor Eva -Jeanne Moreau
eva-werd-niet-als-een-soort-accessoire-van-adam-geschapen-maar-adam-was-het-eerste-ontwerp-voor-eva
Pas de poort uitgezet, greep Adam een stevige knuppel en brulde: 'Waar is dat paradijs?' Eva dekte zich ondertussen met een nieuw vijgenblad en vroeg: 'Hoe vindt ge mijn nieuw kleed?' -Julien de Valckenaere
pas-de-poort-uitgezet-greep-adam-een-stevige-knuppel-brulde-'waar-is-dat-paradijs'-eva-dekte-zich-ondertussen-met-een-nieuw-vijgenblad-vroeg-'hoe
Er zal altijd een strijd zijn tussen de seksen, omdat mannen en vrouwen niet op hetzelfde uit zijn: mannen willen vrouwen en vrouwen willen mannen -Jimmy Burns
er-zal-altijd-een-strijd-zijn-tussen-de-seksen-omdat-mannen-vrouwen-niet-op-hetzelfde-uit-zijn-mannen-willen-vrouwen-vrouwen-willen-mannen
Destijds wou ik verzen maken. Maar zie, de gaaf mij ingestort, schoot tot die weelde net te kort. Ik bleek te klein voor tafellaken -Simon Carmiggelt
destijds-wou-ik-verzen-maken-maar-zie-de-gaaf-mij-ingestort-schoot-tot-die-weelde-net-te-kort-ik-bleek-te-klein-voor-tafellaken
Vraag niet wie dit of dat gezegd heeft, maar geef u rekenschap van hetgeen er gezegd wordt -Thomas a Kempis
vraag-niet-wie-dit-of-dat-gezegd-heeft-maar-geef-u-rekenschap-van-hetgeen-er-gezegd-wordt