Er wordt meer vergeving gevraagd, als men iemand op de tenen, dan wanneer men iemand op het hart trapt


er-wordt-meer-vergeving-gevraagd-als-men-iemand-op-de-tenen-dan-wanneer-men-iemand-op-het-hart-trapt
dr. eliza laurillarderwordtmeervergevinggevraagdalsmeniemandopdetenendanwanneerhetharttrapter wordtwordt meermeer vergevingvergeving gevraagdals menmen iemandop dede tenendan wanneerwanneer menmen iemandop hethet harthart trapter wordt meerwordt meer vergevingmeer vergeving gevraagdals men iemandmen iemand opiemand op deop de tenendan wanneer menwanneer men iemandmen iemand opiemand op hetop het harthet hart trapter wordt meer vergevingwordt meer vergeving gevraagdals men iemand opmen iemand op deiemand op de tenendan wanneer men iemandwanneer men iemand opmen iemand op hetiemand op het hartop het hart trapter wordt meer vergeving gevraagdals men iemand op demen iemand op de tenendan wanneer men iemand opwanneer men iemand op hetmen iemand op het hartiemand op het hart trapt

Als men vermoedt dat iemand liegt, moet men doen alsof men hem gelooft: hij wordt dan driest, liegt nog harder en is ontmaskerd -A. Schopenhauer
als-men-vermoedt-dat-iemand-liegt-moet-men-doen-alsof-men-hem-gelooft-hij-wordt-dan-driest-liegt-nog-harder-is-ontmaskerd
Een persoon die men liefheeft, is iemand die ons meer kan doen lijden dan iemand anders -Etienne Rey
een-persoon-die-men-liefheeft-is-iemand-die-ons-meer-kan-doen-lijden-dan-iemand-anders
Als men iemand eens recht wil berispen, leidt men dat gewoonlijk in met lof; wil men iets op de grond smijten, dan heft men het eerst op -Fliegende Blätter
als-men-iemand-eens-recht-wil-berispen-leidt-men-dat-gewoonlijk-in-met-lof-wil-men-iets-op-de-grond-smijten-dan-heft-men-het-eerst-op
Men beseft tenvolle de waarde van opvoeding, wanneer men belandt bij iemand die er geen heeft; en haar onmacht, bij iemand die niets anders heeft -Julien de Valckenaere
men-beseft-tenvolle-de-waarde-van-opvoeding-wanneer-men-belandt-bij-iemand-die-er-geen-heeft-haar-onmacht-bij-iemand-die-niets-anders-heeft
Men moet zoveel men kan iedereen verplichten in deze wereld; men heeft dikwijls iemand nodig, die kleiner is dan men zelf is -Jean de La Fontaine
men-moet-zoveel-men-kan-iedereen-verplichten-in-deze-wereld-men-heeft-dikwijls-iemand-nodig-die-kleiner-is-dan-men-zelf-is
Wanneer men iets goeds doet, dan is er altijd wel iemand die het rot vindt -August Strindberg
wanneer-men-iets-goeds-doet-dan-is-er-altijd-wel-iemand-die-het-rot-vindt