Er zijn deugden die misdaden worden indien ze op de spits worden gedreven


er-zijn-deugden-die-misdaden-worden-indien-ze-op-de-spits-worden-gedreven
alexandre dumas pèreerzijndeugdendiemisdadenwordenindienzeopdespitsgedrevener zijnzijn deugdendeugden diedie misdadenmisdaden wordenworden indienindien zeze opop dede spitsspits wordenworden gedrevener zijn deugdenzijn deugden diedeugden die misdadendie misdaden wordenmisdaden worden indienworden indien zeindien ze opze op deop de spitsde spits wordenspits worden gedrevener zijn deugden diezijn deugden die misdadendeugden die misdaden wordendie misdaden worden indienmisdaden worden indien zeworden indien ze opindien ze op deze op de spitsop de spits wordende spits worden gedrevener zijn deugden die misdadenzijn deugden die misdaden wordendeugden die misdaden worden indiendie misdaden worden indien zemisdaden worden indien ze opworden indien ze op deindien ze op de spitsze op de spits wordenop de spits worden gedreven

Spreken is goed, zwijgen beter; maar beide zijn slecht als ze te ver gedreven worden -Jean de La Fontaine
spreken-is-goed-zwijgen-beter-maar-beide-zijn-slecht-als-ze-te-ver-gedreven-worden
Twistredenaars doen mij aan inktvissen denken, die als ze in het nauw gedreven zijn het water om hen heen zwart maken tot ze onzichtbaar worden -Joseph Addison
twistredenaars-doen-mij-aan-inktvissen-denken-die-als-ze-in-het-nauw-gedreven-zijn-het-water-om-hen-heen-zwart-maken-tot-ze-onzichtbaar-worden
Een te ver gedreven deugd kan zonde worden -Inayat Khan
een-te-ver-gedreven-deugd-kan-zonde-worden
Grote misdaden maken even zo goed onsterfelijk als grote deugden -Antoinette Deshoulières
grote-misdaden-maken-even-zo-goed-onsterfelijk-als-grote-deugden
De beschaving staat voor dit dilemma: indien diep en edel moet zij zeldzaam blijven; indien algemeen moet zij minderwaardig worden -George Santayana
de-beschaving-staat-voor-dit-dilemma-indien-diep-edel-moet-zij-zeldzaam-blijven-indien-algemeen-moet-zij-minderwaardig-worden
De zwaarste en best verdragen beproevingen zijn diegene, die nooit worden opgetekend in enig aards geschiedenisboek en die elke dag worden ondergaan -Charles Dickens
de-zwaarste-best-verdragen-beproevingen-zijn-diegene-die-nooit-worden-opgetekend-in-enig-aards-geschiedenisboek-die-elke-dag-worden-ondergaan