Er zijn dichters die verzen maken


er-zijn-dichters-die-verzen-maken
multatulierzijndichtersdieverzenmakener zijnzijn dichtersdichters diedie verzenverzen makener zijn dichterszijn dichters diedichters die verzendie verzen makener zijn dichters diezijn dichters die verzendichters die verzen makener zijn dichters die verzenzijn dichters die verzen maken

Destijds wou ik verzen maken. Maar zie, de gaaf mij ingestort, schoot tot die weelde net te kort. Ik bleek te klein voor tafellakenBij vele mensen is het verzen maken een kinderziekte van de menselijke geestVrouwen maken van ons dichters, kinderen filosofenDichters hebben geen tijd voor grapjes, ze maken ernst met zelfs de meest frivole zakenHet mishaagt mij zeer, dat zovelen gedichten maken. De dichters verjagen de dichtkunst uit de wereldOnvolwassen dichters imiteren. Volwassen dichters stelen