Er zijn maar twee soorten mensen die werkelijk fascinerend zijn: mensen die absoluut alles weten en mensen die absoluut niets weten


er-zijn-maar-twee-soorten-mensen-die-werkelijk-fascinerend-zijn-mensen-die-absoluut-alles-weten-mensen-die-absoluut-niets-weten
oscar wildeerzijnmaartweesoortenmensendiewerkelijkfascinerendzijnabsoluutalleswetennietser zijnzijn maarmaar tweetwee soortensoorten mensenmensen diedie werkelijkwerkelijk fascinerendfascinerend zijnmensen diedie absoluutabsoluut allesalles wetenweten enen mensenmensen diedie absoluutabsoluut nietsniets wetener zijn maarzijn maar tweemaar twee soortentwee soorten mensensoorten mensen diemensen die werkelijkdie werkelijk fascinerendwerkelijk fascinerend zijnmensen die absoluutdie absoluut allesabsoluut alles wetenalles weten enweten en mensenen mensen diemensen die absoluutdie absoluut nietsabsoluut niets wetener zijn maar tweezijn maar twee soortenmaar twee soorten mensentwee soorten mensen diesoorten mensen die werkelijkmensen die werkelijk fascinerenddie werkelijk fascinerend zijnmensen die absoluut allesdie absoluut alles wetenabsoluut alles weten enalles weten en mensenweten en mensen dieen mensen die absoluutmensen die absoluut nietsdie absoluut niets wetener zijn maar twee soortenzijn maar twee soorten mensenmaar twee soorten mensen dietwee soorten mensen die werkelijksoorten mensen die werkelijk fascinerendmensen die werkelijk fascinerend zijnmensen die absoluut alles wetendie absoluut alles weten enabsoluut alles weten en mensenalles weten en mensen dieweten en mensen die absoluuten mensen die absoluut nietsmensen die absoluut niets weten

Er zijn twee soorten idioten: zij die van niets weten en zij die alles weten -Charles-Joseph Prins de Ligne
er-zijn-twee-soorten-idioten-zij-die-van-niets-weten-zij-die-alles-weten
Er zijn mensen die alles weten, maar dat is dan ook alles -Machiavelli
er-zijn-mensen-die-alles-weten-maar-dat-is-dan-ook-alles
Je hebt twee soorten mensen in deze wereld, mensen die aan een bloeiende bremstruik móéten ruiken en mensen die een bloeiende bremstruik nog niet zien staan als ze erover struikelen -Kees van Beijnum
je-hebt-twee-soorten-mensen-in-deze-wereld-mensen-die-aan-een-bloeiende-bremstruik-móéten-ruiken-mensen-die-een-bloeiende-bremstruik-nog-niet-zien
Er zijn genoeg mensen, die aardse goederen versmaden; maar slechts weinigen, die ze weten weg te geven -Francois de la Rochefoucauld
er-zijn-genoeg-mensen-die-aardse-goederen-versmaden-maar-slechts-weinigen-die-ze-weten-weg-te-geven
Oude mensen geloven alles, mensen van middelbare leeftijd vermoeden alles, jonge mensen weten alles -Oscar Wilde
oude-mensen-geloven-alles-mensen-van-middelbare-leeftijd-vermoeden-alles-jonge-mensen-weten-alles