Er zijn mensen die geschapen zijn om lief te hebben en er zijn er die geschapen zijn om te leven


er-zijn-mensen-die-geschapen-zijn-om-lief-te-hebben-er-zijn-er-die-geschapen-zijn-om-te-leven
albert camuserzijnmensendiegeschapenomlieftehebbenerlevener zijnzijn mensenmensen diedie geschapengeschapen zijnzijn omom lieflief tete hebbenhebben enen erer zijnzijn erer diedie geschapengeschapen zijnzijn omom tete levener zijn mensenzijn mensen diemensen die geschapendie geschapen zijngeschapen zijn omzijn om liefom lief telief te hebbente hebben enhebben en eren er zijner zijn erzijn er dieer die geschapendie geschapen zijngeschapen zijn omzijn om teom te levener zijn mensen diezijn mensen die geschapenmensen die geschapen zijndie geschapen zijn omgeschapen zijn om liefzijn om lief teom lief te hebbenlief te hebben ente hebben en erhebben en er zijnen er zijn erer zijn er diezijn er die geschapener die geschapen zijndie geschapen zijn omgeschapen zijn om tezijn om te levener zijn mensen die geschapenzijn mensen die geschapen zijnmensen die geschapen zijn omdie geschapen zijn om liefgeschapen zijn om lief tezijn om lief te hebbenom lief te hebben enlief te hebben en erte hebben en er zijnhebben en er zijn eren er zijn er dieer zijn er die geschapenzijn er die geschapen zijner die geschapen zijn omdie geschapen zijn om tegeschapen zijn om te leven

Gewone mensen zijn de beste mensen van de wereld. Daarom heeft God er zoveel geschapen -Abraham Lincoln
gewone-mensen-zijn-de-beste-mensen-van-de-wereld-daarom-heeft-god-er-zoveel-geschapen
We zouden eigenlijk altijd vakantie moeten hebben. We zijn ervoor geschapen. Maar waar moet je dan nog naar verlangen? -Simon Carmiggelt
we-zouden-eigenlijk-altijd-vakantie-moeten-hebben-we-zijn-ervoor-geschapen-maar-waar-moet-dan-nog-naar-verlangen
Niets is duidelijker dan dat alle dieren enkel en alleen voor het gebruik door mensen zijn geschapen -Thomas Love Peacock
niets-is-duidelijker-dan-dat-alle-dieren-enkel-alleen-voor-het-gebruik-door-mensen-zijn-geschapen