Er zijn mensen wier glimlach lijkt op een beet


er-zijn-mensen-wier-glimlach-lijkt-op-een-beet
jacques normanderzijnmensenwierglimlachlijktopeenbeeter zijnzijn mensenmensen wierwier glimlachglimlach lijktlijkt opop eeneen beeter zijn mensenzijn mensen wiermensen wier glimlachwier glimlach lijktglimlach lijkt oplijkt op eenop een beeter zijn mensen wierzijn mensen wier glimlachmensen wier glimlach lijktwier glimlach lijkt opglimlach lijkt op eenlijkt op een beeter zijn mensen wier glimlachzijn mensen wier glimlach lijktmensen wier glimlach lijkt opwier glimlach lijkt op eenglimlach lijkt op een beet

Er zijn theologen wier verstand te middelmatig en wier oordeel te bekrompen is, dan dat zij in staat zouden zijn iets van betekenis op te merken over de letterkunde -Erasmus
er-zijn-theologen-wier-verstand-te-middelmatig-wier-oordeel-te-bekrompen-is-dan-dat-zij-in-staat-zouden-zijn-iets-van-betekenis-op-te-merken-over-de
Vrede begint met een glimlach en een glimlach is het begin van de liefde -Moeder Teresa
vrede-begint-met-een-glimlach-een-glimlach-is-het-begin-van-de-liefde
Het is absurd om over de onwetendheid van de jeugd te praten. De enige mensen naar wier mening ik nu met enige eerbied luister zijn mensen die veel jonger zijn dan ikzelf.  Zij schijnen mij vooruit te zijn -Oscar Wilde
het-is-absurd-om-over-de-onwetendheid-van-de-jeugd-te-praten-de-enige-mensen-naar-wier-mening-ik-nu-met-enige-eerbied-luister-zijn-mensen-die-veel
Advocaten zijn mensen wier woorden en woede men kan huren -Martialis
advocaten-zijn-mensen-wier-woorden-woede-men-kan-huren
Er zijn mensen wier enige deugd het is geen ondeugden te bezitten -Jean de Boisson
er-zijn-mensen-wier-enige-deugd-het-is-geen-ondeugden-te-bezitten