Er zijn mensen, wier moed slechts bestaat uit de lafheid van anderen


er-zijn-mensen-wier-moed-slechts-bestaat-uit-de-lafheid-van-anderen
françois-hyppolite sanguin markies de livryerzijnmensenwiermoedslechtsbestaatuitdelafheidvananderener zijnzijn mensenwier moedmoed slechtsslechts bestaatbestaat uituit dede lafheidlafheid vaner zijn mensenwier moed slechtsmoed slechts bestaatslechts bestaat uitbestaat uit deuit de lafheidde lafheid vanlafheid van anderenwier moed slechts bestaatmoed slechts bestaat uitslechts bestaat uit debestaat uit de lafheiduit de lafheid vande lafheid van anderenwier moed slechts bestaat uitmoed slechts bestaat uit deslechts bestaat uit de lafheidbestaat uit de lafheid vanuit de lafheid van anderen

Er bestaat ook een vlijt uit traagheid, evenals een moed uit lafheid -Moritz Lazarus
er-bestaat-ook-een-vlijt-uit-traagheid-evenals-een-moed-uit-lafheid
Wraak eist een zekere moed; hoe velen zijn niet edelmoedig alleen uit lafheid -Adolphe D'Houdetot
wraak-eist-een-zekere-moed-hoe-velen-zijn-niet-edelmoedig-alleen-uit-lafheid
Er zijn vele mensen, wier gehele gevoeligheid hierin bestaat, dat zij zich verbeelden lief te hebben -Charles-Louis Lemesle
er-zijn-vele-mensen-wier-gehele-gevoeligheid-hierin-bestaat-dat-zij-zich-verbeelden-lief-te-hebben
Terreur versterkt de lafheid en de moed, twee eigenschappen die voor dictators hoogst gevaarlijk zijn -Bertolt Brecht
terreur-versterkt-de-lafheid-de-moed-twee-eigenschappen-die-voor-dictators-hoogst-gevaarlijk-zijn
Het gemiddelde van ware moed ligt tussen de uitersten van lafheid en driestheid -Miguel de Cervantes Saavedra
het-gemiddelde-van-ware-moed-ligt-tussen-de-uitersten-van-lafheid-driestheid
Lafheid berust vaak op goede informatie, moed op gebrek aan inzicht -Peter Ustinov
lafheid-berust-vaak-op-goede-informatie-moed-op-gebrek-aan-inzicht