Er zijn veel minder ondankbaren dan men denkt; want er zijn veel minder edelmoedigen dan men denkt


er-zijn-veel-minder-ondankbaren-dan-men-denkt-want-er-zijn-veel-minder-edelmoedigen-dan-men-denkt
charles de saint-evremonterzijnveelminderondankbarendanmendenktwanteredelmoedigendenkter zijnzijn veelveel minderminder ondankbarenondankbaren dandan menmen denktwant erer zijnzijn veelveel minderminder edelmoedigenedelmoedigen dandan menmen denkter zijn veelzijn veel minderveel minder ondankbarenminder ondankbaren danondankbaren dan mendan men denktwant er zijner zijn veelzijn veel minderveel minder edelmoedigenminder edelmoedigen danedelmoedigen dan mendan men denkter zijn veel minderzijn veel minder ondankbarenveel minder ondankbaren danminder ondankbaren dan menondankbaren dan men denktwant er zijn veeler zijn veel minderzijn veel minder edelmoedigenveel minder edelmoedigen danminder edelmoedigen dan menedelmoedigen dan men denkter zijn veel minder ondankbarenzijn veel minder ondankbaren danveel minder ondankbaren dan menminder ondankbaren dan men denktwant er zijn veel minderer zijn veel minder edelmoedigenzijn veel minder edelmoedigen danveel minder edelmoedigen dan menminder edelmoedigen dan men denkt

De mensen verstaan elkander niet: er zijn minder gekken dan men wel denktDe mensen begrijpen elkander niet: er zijn minder dwazen dan men wel denktHoe minder men aan zichzelf denkt, hoe minder ongelukkig men isWanneer men zelf veel denkt, vindt men in de taal veel wijsheid neergelegdHet oog ziet minder dan de tong zegt. De tong zegt minder dan de geest denktIk weet niet veel, maar als ik een heleboel minder wist dan dat kleine beetje, zou ik veel machtiger zijn