Er zijn veel vlinders die ontkennen ooit rups geweest te zijn


er-zijn-veel-vlinders-die-ontkennen-ooit-rups-geweest-te-zijn
gerd de leyerzijnveelvlindersdieontkennenooitrupsgeweestteer zijnzijn veelveel vlindersvlinders diedie ontkennenontkennen ooitooit rupsrups geweestgeweest tete zijner zijn veelzijn veel vlindersveel vlinders dievlinders die ontkennendie ontkennen ooitontkennen ooit rupsooit rups geweestrups geweest tegeweest te zijner zijn veel vlinderszijn veel vlinders dieveel vlinders die ontkennenvlinders die ontkennen ooitdie ontkennen ooit rupsontkennen ooit rups geweestooit rups geweest terups geweest te zijner zijn veel vlinders diezijn veel vlinders die ontkennenveel vlinders die ontkennen ooitvlinders die ontkennen ooit rupsdie ontkennen ooit rups geweestontkennen ooit rups geweest teooit rups geweest te zijn

De verheerlijkers van de jeugd zijn lieden die dol zijn op rupsen en geen oog voor vlinders hebben. -Jan Greshoff
de-verheerlijkers-van-de-jeugd-zijn-lieden-die-dol-zijn-op-rupsen-geen-oog-voor-vlinders-hebben
Laat hen, die zich over iemand beklagen, tot zichzelf ingaan en zich afvragen, of zij ooit in het bijzijn van die persoon goed zijn geweest -Maurice Maeterlinck
laat-hen-die-zich-over-iemand-beklagen-tot-zichzelf-ingaan-zich-afvragen-of-zij-ooit-in-het-bijzijn-van-die-persoon-goed-zijn-geweest
Er is niet zo overdadig veel van de jeugd te verwachten: zie rond u, al die oude mensen zijn jong geweest -Maurice Roelants
er-is-niet-zo-overdadig-veel-van-de-jeugd-te-verwachten-zie-rond-u-al-die-oude-mensen-zijn-jong-geweest
Herinneringen zijn insekten: vlinders of wespen -Clem Schouwenaars
herinneringen-zijn-insekten-vlinders-of-wespen
Illusies zijn de vlinders van de lente van het leven -Peter Sirius
illusies-zijn-de-vlinders-van-de-lente-van-het-leven