Er zijn wel vorsten, die naar waarheid dorsten, doch weinig hebben magen, die haar kunnen verdragen


er-zijn-wel-vorsten-die-naar-waarheid-dorsten-doch-weinig-hebben-magen-die-haar-kunnen-verdragen
friedrich von bodenstedterzijnwelvorstendienaarwaarheiddorstendochweinighebbenmagenhaarkunnenverdragener zijnzijn welwel vorstendie naarnaar waarheidwaarheid dorstendoch weinigweinig hebbenhebben magendie haarhaar kunnenkunnen verdragener zijn welzijn wel vorstendie naar waarheidnaar waarheid dorstendoch weinig hebbenweinig hebben magendie haar kunnenhaar kunnen verdragener zijn wel vorstendie naar waarheid dorstendoch weinig hebben magendie haar kunnen verdragen

Wel hem, die de mening der wereld verachten! De vorsten zijn haar schepsel, zij moeten haar slaven zijnDe schildering der liefde interesseert iedereen, want elk heeft er wel een weinig door geleden; vooral zij die haar nooit gekend hebbenDe test van onze vooruitgang is niet of we meer kunnen toevoegen aan de rijkdom van mensen die al veel hebben, maar of we voldoende kunnen geven aan diegenen die te weinig hebbenOprechtheid moet wel een zeer aantrekkelijke deugd zijn, want het zijn vaak zij, die haar het minst bezitten, die er het meest de schijn van willen hebbenEr zijn weinig ondeugden die een mens beletten veel vrienden te hebben, zoals dat wel belet wordt door te grote deugdenDe mensen kunnen de fortuin dienen, doch haar niet tegenwerken, zij kunnen haar web spinnen, maar niet verscheuren