Evenals vernuft het sieraad is van de mens, zo is de welsprekendheid het licht van het vernuft zelve


evenals-vernuft-het-sieraad-is-van-de-mens-zo-is-de-welsprekendheid-het-licht-van-het-vernuft-zelve
marcus tullius ciceroevenalsvernufthetsieraadisvandemenszowelsprekendheidlichtzelveevenals vernuftvernuft hethet sieraadsieraad isis vanvan dede menszo isis dede welsprekendheidwelsprekendheid hethet lichtlicht vanvan hethet vernuftvernuft zelveevenals vernuft hetvernuft het sieraadhet sieraad issieraad is vanis van devan de menszo is deis de welsprekendheidde welsprekendheid hetwelsprekendheid het lichthet licht vanlicht van hetvan het vernufthet vernuft zelveevenals vernuft het sieraadvernuft het sieraad ishet sieraad is vansieraad is van deis van de menszo is de welsprekendheidis de welsprekendheid hetde welsprekendheid het lichtwelsprekendheid het licht vanhet licht van hetlicht van het vernuftvan het vernuft zelveevenals vernuft het sieraad isvernuft het sieraad is vanhet sieraad is van desieraad is van de menszo is de welsprekendheid hetis de welsprekendheid het lichtde welsprekendheid het licht vanwelsprekendheid het licht van hethet licht van het vernuftlicht van het vernuft zelve

De godsdienst rust en suft, wanneer ze dient tot spel van menselijk vernuft -Joost van den Vondel
de-godsdienst-rust-suft-wanneer-ze-dient-tot-spel-van-menselijk-vernuft
De tijd vernietigd de valse meningen van ons vernuft en versterkt de waarheden, die de natuur leert -Marcus Tullius Cicero
de-tijd-vernietigd-de-valse-meningen-van-ons-vernuft-versterkt-de-waarheden-die-de-natuur-leert
Als mannen van geest en vernuft wilden besluiten, zich in hun werken nooit over hun critici en verguizers te beklagen, zou het volgende geslacht niet weten, dat ze er ooit last van hadden -Jonathan Swift
als-mannen-van-geest-vernuft-wilden-besluiten-zich-in-hun-werken-nooit-over-hun-critici-verguizers-te-beklagen-zou-het-volgende-geslacht-niet-weten
Men kan net zo goed proberen blokken hout te hakken met een scheermes, als botte lieden door middel van geest en vernuft te beïnvloeden -Alexander Pope
men-kan-net-zo-goed-proberen-blokken-hout-te-hakken-met-een-scheermes-als-botte-lieden-door-middel-van-geest-vernuft-te-beïnvloeden
Men mag Amphion zijn, en rots en muur ontroeren, ook met het grootst vernuft weerlegt men nimmer boeren -Christian Fürchtegott Gellert
men-mag-amphion-zijn-rots-muur-ontroeren-ook-met-het-grootst-vernuft-weerlegt-men-nimmer-boeren