Fantasie is een geschenk van de goden, maar gebrek aan fantasie ook. Zonder dit gebrek zou de mensheid de moed om voort te leven sedert lang verloren hebben


fantasie-is-een-geschenk-van-de-goden-maar-gebrek-aan-fantasie-ook-zonder-dit-gebrek-zou-de-mensheid-de-moed-om-voort-te-leven-sedert-lang-verloren
christian morgensternfantasieiseengeschenkvandegodenmaargebrekaanfantasieookzonderditzoumensheidmoedomvoorttelevensedertlangverlorenhebbenfantasie isis eeneen geschenkgeschenk vanvan dede godenmaar gebrekgebrek aanaan fantasiefantasie ookzonder ditdit gebrekgebrek zouzou dede mensheidmensheid dede moedmoed omom voortvoort tete levenleven sedertsedert langlang verlorenverloren hebbenfantasie is eenis een geschenkeen geschenk vangeschenk van devan de godenmaar gebrek aangebrek aan fantasieaan fantasie ookzonder dit gebrekdit gebrek zougebrek zou dezou de mensheidde mensheid demensheid de moedde moed ommoed om voortom voort tevoort te levente leven sedertleven sedert langsedert lang verlorenlang verloren hebben

Vrees duidt dikwijls meer op aanwezigheid van fantasie dan op gebrek aan moed. En omgekeerd kan moed het gevolg zijn van een te kort aan voorstellingsvermogen -Godfried Bomans
vrees-duidt-dikwijls-meer-op-aanwezigheid-van-fantasie-dan-op-gebrek-aan-moed-en-omgekeerd-kan-moed-het-gevolg-zijn-van-een-te-kort-aan
Tot het verheerlijken van de goede oude tijd voert vooral een volkomen gebrek aan historische fantasie en historische doorzicht -Ernst Hohenemser
tot-het-verheerlijken-van-de-goede-oude-tijd-voert-vooral-een-volkomen-gebrek-aan-historische-fantasie-historische-doorzicht
Veel talent gaat in de wereld verloren door gebrek aan een beetje moed -Sidney Smith
veel-talent-gaat-in-de-wereld-verloren-door-gebrek-aan-een-beetje-moed
Het grootste gebrek is: als een gebrek beschouwen wat geen gebrek is -Al-Djahiz
het-grootste-gebrek-is-als-een-gebrek-beschouwen-wat-geen-gebrek-is
Zijn weldaden in herinnering brengen is een gebrek aan tact, die van anderen vergeten een gebrek aan hart -Jean Antoine Petit-Senn
zijn-weldaden-in-herinnering-brengen-is-een-gebrek-aan-tact-die-van-anderen-vergeten-een-gebrek-aan-hart
Niet het gebrek aan liefde, maar het gebrek aan vriendschap maakt ongelukkige huwelijken -Friedrich Nietzsche
niet-het-gebrek-aan-liefde-maar-het-gebrek-aan-vriendschap-maakt-ongelukkige-huwelijken