Fantastische politieke theorieën richten soms meer verwoestingen aan dan kanonnen


fantastische-politieke-theorieën-richten-soms-meer-verwoestingen-aan-dan-kanonnen
gustave le bonfantastischepolitieketheorienrichtensomsmeerverwoestingenaandankanonnenfantastische politiekepolitieke theorieëntheorieën richtenrichten somssoms meermeer verwoestingenverwoestingen aanaan dandan kanonnenfantastische politieke theorieënpolitieke theorieën richtentheorieën richten somsrichten soms meersoms meer verwoestingenmeer verwoestingen aanverwoestingen aan danaan dan kanonnenfantastische politieke theorieën richtenpolitieke theorieën richten somstheorieën richten soms meerrichten soms meer verwoestingensoms meer verwoestingen aanmeer verwoestingen aan danverwoestingen aan dan kanonnenfantastische politieke theorieën richten somspolitieke theorieën richten soms meertheorieën richten soms meer verwoestingenrichten soms meer verwoestingen aansoms meer verwoestingen aan danmeer verwoestingen aan dan kanonnen

Politieke noodzakelijkheden blijken soms politieke fouten te zijn -George Bernard Shaw
politieke-noodzakelijkheden-blijken-soms-politieke-fouten-te-zijn
Gefluisterde woorden hebben meer invloed op de wereldgeschiedenis dan slagschepen en zware kanonnen -Ernst Hohenemser
gefluisterde-woorden-hebben-meer-invloed-op-de-wereldgeschiedenis-dan-slagschepen-zware-kanonnen
Het ellendige van politieke grappen is dat ze soms minister worden -Wiet van Broeckhoven
het-ellendige-van-politieke-grappen-is-dat-ze-soms-minister-worden
Voor ik trouwde had ik zes theorieën over het opvoeden van kinderen; nu heb ik zes kinderen, en geen theorieën. -John Wilmot
voor-ik-trouwde-had-ik-zes-theorieën-over-het-opvoeden-van-kinderen-nu-heb-ik-zes-kinderen-geen-theorieën
Ik heb een fantastische dokter. In 1955 kon ik mij financieel geen operatie permitteren. Hij heeft toen dan maar de Röntgenfoto's geretoucheerd -Wiet van Broeckhoven
ik-heb-een-fantastische-dokter-in-1955-kon-ik-mij-financieel-geen-operatie-permitteren-hij-heeft-toen-dan-maar-de-röntgenfoto's-geretoucheerd
Politieke leiders moeten vooral dan beslistheid aan de dag leggen, wanneer zij niet weten hoe ze zich eruit moeten redden -Otto Weiss
politieke-leiders-moeten-vooral-dan-beslistheid-aan-de-dag-leggen-wanneer-zij-niet-weten-hoe-ze-zich-eruit-moeten-redden