Fotomodellen doen het al lachend naar het vogeltje


fotomodellen-doen-het-al-lachend-naar-het-vogeltje
myriam thijsfotomodellendoenhetallachendnaarvogeltjefotomodellen doendoen hethet alal lachendlachend naarnaar hethet vogeltjefotomodellen doen hetdoen het alhet al lachendal lachend naarlachend naar hetnaar het vogeltjefotomodellen doen het aldoen het al lachendhet al lachend naaral lachend naar hetlachend naar het vogeltjefotomodellen doen het al lachenddoen het al lachend naarhet al lachend naar hetal lachend naar het vogeltje

Fotomodellen doen het in een flitsLachend kan men duizend dingen doen die met tranen onmogelijk zijnLiefelijk speelt de fluit, als de vogelaar het vogeltje verschalktDe vogelaar speelt zoet, doch 't vogeltje is bedrogenWat is er tegen, lachend de waarheid te zeggen?De dood is een vogeltje dat elke dag komt om te drinken uit uw wijnglas