Geen grotere zegen voor de mens dan de vloek van het Paradijs: in het zweet uws aanschijns zult gij brood eten


geen-grotere-zegen-voor-de-mens-dan-de-vloek-van-het-paradijs-in-het-zweet-uws-aanschijns-zult-gij-brood-eten
max webergeengroterezegenvoordemensdanvloekvanhetparadijsinzweetuwsaanschijnszultgijbroodetengeen groteregrotere zegenzegen voorde mensmens dandan dede vloekvloek vanvan hethet paradijsin hethet zweetzweet uwsuws aanschijnsaanschijns zultzult gijgij broodbrood etengeen grotere zegengrotere zegen voorzegen voor devoor de mensde mens danmens dan dedan de vloekde vloek vanvloek van hetvan het paradijsin het zweethet zweet uwszweet uws aanschijnsuws aanschijns zultaanschijns zult gijzult gij broodgij brood etengeen grotere zegen voorgrotere zegen voor dezegen voor de mensvoor de mens dande mens dan demens dan de vloekdan de vloek vande vloek van hetvloek van het paradijsin het zweet uwshet zweet uws aanschijnszweet uws aanschijns zultuws aanschijns zult gijaanschijns zult gij broodzult gij brood etengeen grotere zegen voor degrotere zegen voor de menszegen voor de mens danvoor de mens dan dede mens dan de vloekmens dan de vloek vandan de vloek van hetde vloek van het paradijsin het zweet uws aanschijnshet zweet uws aanschijns zultzweet uws aanschijns zult gijuws aanschijns zult gij broodaanschijns zult gij brood eten

Het gezin is bron van zegen en vloek voor de volken -Maarten Luther
het-gezin-is-bron-van-zegen-vloek-voor-de-volken
Leeft gij volgens de natuur, dan zult gij nooit arm zijn; leeft gij naar de mening der wereld, dan zult gij nooit rijk zijn -Seneca
leeft-gij-volgens-de-natuur-dan-zult-gij-nooit-arm-zijn-leeft-gij-naar-de-mening-der-wereld-dan-zult-gij-nooit-rijk-zijn
Vrijheid is het brood dat mensen moeten verdienen door het zweet van hun voorhoofd -Hughes Félicité de Lamennais
vrijheid-is-het-brood-dat-mensen-moeten-verdienen-door-het-zweet-van-hun-voorhoofd
Gij hebt geen grotere vijand dan die, welke gij hebt doorzien -Fliegende Blätter
gij-hebt-geen-grotere-vijand-dan-die-welke-gij-hebt-doorzien
De religie met haar;
de-religie-met-haar-gij-zult-verzakenis-het-precieze-tegendeel-van-het-nieuwe-gebod-gij-zult-blij-zijn-waarover-al-onze-profeten-het-eens-zijn
O, Zarathustra, gij zult gaan als schaduw van dat  wat komen moet; zo zult gij bevelen en bevelend voorgaan -Friedrich Nietzsche
o-zarathustra-gij-zult-gaan-als-schaduw-van-dat-wat-komen-moet-zo-zult-gij-bevelen-bevelend-voorgaan