Geen nieuws is goed nieuws; geen verslaggevers zelfs nog beter


geen-nieuws-is-goed-nieuws-geen-verslaggevers-zelfs-nog-beter
nicolas bentleygeennieuwsisgoednieuwsgeenverslaggeverszelfsnogbetergeen nieuwsnieuws isis goedgoed nieuwsgeen verslaggeversverslaggevers zelfszelfs nognog betergeen nieuws isnieuws is goedis goed nieuwsgeen verslaggevers zelfsverslaggevers zelfs nogzelfs nog betergeen nieuws is goednieuws is goed nieuwsgeen verslaggevers zelfs nogverslaggevers zelfs nog betergeen nieuws is goed nieuwsgeen verslaggevers zelfs nog beter

Er is goed nieuws en er is slecht nieuws. Het goede nieuws is dat er weinig slecht nieuws isGoed nieuws is geen nieuwsWat nieuws moeten wij hebben, al was er geen nieuws meer op de wereldSlecht nieuws heeft zwaluwvleugelen, maar goed nieuws gaat op krukkenZelfs al zou er niets nieuws geschapen worden, dan is er nog altijd een nieuwe combinatieWie lacht, heeft het vreselijke nieuws nog niet gehoord