Geen werkelijkheid houdt het uit tegen de voorstelling ervan


geen-werkelijkheid-houdt-het-uit-tegen-de-voorstelling-ervan
godfried bomansgeenwerkelijkheidhoudthetuittegendevoorstellingervangeen werkelijkheidwerkelijkheid houdthoudt hethet uituit tegentegen dede voorstellingvoorstelling ervangeen werkelijkheid houdtwerkelijkheid houdt hethoudt het uithet uit tegenuit tegen detegen de voorstellingde voorstelling ervangeen werkelijkheid houdt hetwerkelijkheid houdt het uithoudt het uit tegenhet uit tegen deuit tegen de voorstellingtegen de voorstelling ervangeen werkelijkheid houdt het uitwerkelijkheid houdt het uit tegenhoudt het uit tegen dehet uit tegen de voorstellinguit tegen de voorstelling ervan

Liefde bewijst voor alles dat het niet op de dingen aankomt, maar op de voorstelling die wij ervan hebbenEen liefde die niet bestand is tegen confrontatie met de werkelijkheid is er geenJe houdt niet noodzakelijk van een boek omdat het je iets leert. Je houdt ervan omdat je er de bevestiging van je gedachten in vindt of de verontschuldiging voor je dadenDe mate van ons geluk wordt bepaald door het besef dat wij ervan hebben, en in geen enkel opzicht door de manier waarop de toekomst haar beloften houdtWoorden zijn voorstellingen en geen werkelijkheid, maar werkelijkheid waardeert Zen het meestMen houdt ervan anderen te doorzien, maar men houdt er niet van, zelf doorzien te worden