Geen zonne nu, geen vlindervlucht, geen blommen meer die blinken; maar blâren die, verwelkerd, uit de hooge boomen zinken


geen-zonne-nu-geen-vlindervlucht-geen-blommen-meer-die-blinken-maar-blâren-die-verwelkerd-uit-de-hooge-boomen-zinken
guido gezellegeenzonnenugeenvlindervluchtblommenmeerdieblinkenmaarblârendieverwelkerduitdehoogeboomenzinkengeen zonnezonne nugeen vlindervluchtgeen blommenblommen meermeer diedie blinkenmaar blârenblâren dieuit dede hoogehooge boomenboomen zinkengeen zonne nugeen blommen meerblommen meer diemeer die blinkenmaar blâren dieuit de hoogede hooge boomenhooge boomen zinkengeen blommen meer dieblommen meer die blinkenuit de hooge boomende hooge boomen zinkengeen blommen meer die blinkenuit de hooge boomen zinken

Veel buitenstaanders willen er niet aan dat de financiële wereld voor een belangrijk deel niet bestaat uit mensen die moedwillig kwaad doen, maar uit conformisten die zichzelf überhaupt geen vragen meer stellen over goed en kwaadDie geen taal heeft, is geen naam waard, waar geen taal leeft, is geen volkAmeleia betekent zorgeloosheid, slordigheid. Maar ik geef in 't vervolg geen vertaling van zoiets. Dat 's mijn werk niet. Wie 't geluk heeft geen Grieks of Latijn te kennen, moet maar vragen aan z'n neef de dominee, of aan 'n Ook de priester weet net zo goed als iedereen dat er geen 'god' meer bestaat, geen 'zondaar', geen 'verlosser' - dat 'vrije wil', 'zedelijke wereldorde' leugens zijn - de ernst, de grondige zelfoverwinning van de geest veroorlooft niemand meer hier geen benul van te hebbenIk heb geen spijt van beroepsmatige vijanden die ik gemaakt heb. Acteurs die geen vijanden durven maken, zouden uit deze wereld moeten stappenIk heb geen verlangen naar de hemel en ook geen angst voor de hel. Wat kan mij nog gebeuren, op is op en uit is uit. Als de aftiteling maar niet te lang duurt