Geheel zichzelf zijn mag men slechts, zolang men alleen is; wie dus niet van de eenzaamheid houdt, houdt ook niet van de vrijheid, want slechts wanneer men alleen is, is men vrij


geheel-zichzelf-zijn-mag-men-slechts-zolang-men-alleen-is-wie-dus-niet-van-de-eenzaamheid-houdt-houdt-ook-niet-van-de-vrijheid-want-slechts-wanneer
a. schopenhauergeheelzichzelfzijnmagmenslechtszolangalleeniswiedusnietvandeeenzaamheidhoudthoudtookvrijheidwantslechtswanneerisisvrijgeheel zichzelfzichzelf zijnzijn magmag menmen slechtszolang menmen alleenalleen iswie dusdus nietniet vanvan dede eenzaamheideenzaamheid houdthoudt ookook nietniet vanvan dede vrijheidwant slechtsslechts wanneerwanneer menmen alleenalleen isis menmen vrijgeheel zichzelf zijnzichzelf zijn magzijn mag menmag men slechtszolang men alleenmen alleen iswie dus nietdus niet vanniet van devan de eenzaamheidde eenzaamheid houdthoudt ook nietook niet vanniet van devan de vrijheidwant slechts wanneerslechts wanneer menwanneer men alleenmen alleen isis men vrij

Men heeft niet zozeer behoefte aan vrijheid als wel aan slechts geketend te worden door datgene waarvan men houdtMen is niet van zins iets hogers te bereiken,   men benijdt slechts de mensen van 't eigen niveau:  die daarin 't meeste presteert is de persoon   die elk ander houdt voor zijn gelijkeIedereen, heb ik opgemerkt, houdt van ons land. De verleiding is groot, te denken dat wij zulke aardige mensen zijn. Maar dat is het niet. De reden is, dat wij er niet toe doen. Men houdt van ons met de vertedering, waarmee men van kinderen houdt.Men houdt zichzelf voor de gek als men denkt dat een middelmatig mens slechts vatbaar is voor middelmatige hartstochtenMen ziet elkaar nog lange tijd uit gewoonte en zegt met de mond, dat men van elkaar houdt lang nadat onze gedragingen reeds zeggen dat men niet meer van elkander houdtWat men aan degene zegt, wie men alles zegt, is nog niet de helft van hetgeen men verborgen houdt