Geld brengt geen geluk, maar een beetje geluk kan je een heleboel geld opbrengen


geld-brengt-geen-geluk-maar-een-beetje-geluk-kan-een-heleboel-geld-opbrengen
lea couzingeldbrengtgeengelukmaareenbeetjegelukkanheleboelgeldopbrengengeld brengtbrengt geengeen gelukmaar eeneen beetjebeetje gelukgeluk kankan jeje eeneen heleboelheleboel geldgeld opbrengengeld brengt geenbrengt geen gelukmaar een beetjeeen beetje gelukbeetje geluk kangeluk kan jekan je eenje een heleboeleen heleboel geldheleboel geld opbrengengeld brengt geen gelukmaar een beetje gelukeen beetje geluk kanbeetje geluk kan jegeluk kan je eenkan je een heleboelje een heleboel geldeen heleboel geld opbrengenmaar een beetje geluk kaneen beetje geluk kan jebeetje geluk kan je eengeluk kan je een heleboelkan je een heleboel geldje een heleboel geld opbrengen

Geld is het menselijk geluk in abstracto; wie het geluk niet in concreto kan vinden, zet dus al zijn zinnen op geld -A. Schopenhauer
geld-is-het-menselijk-geluk-in-abstracto-wie-het-geluk-niet-in-concreto-kan-vinden-zet-dus-al-zijn-zinnen-op-geld
Mensen zeggen dat geld niet de sleutel is tot het geluk, maar ik dacht altijd, als je genoeg geld hebt kun je een sleutel laten maken -Joan Rivers
mensen-zeggen-dat-geld-niet-de-sleutel-is-tot-het-geluk-maar-ik-dacht-altijd-als-genoeg-geld-hebt-kun-een-sleutel-laten-maken
Geld is een abstractie van het menselijk geluk, daarom verlangt iemand die niet in staat is tot werkelijk geluk er zo naar -A. Schopenhauer
geld-is-een-abstractie-van-het-menselijk-geluk-daarom-verlangt-iemand-die-niet-in-staat-is-tot-werkelijk-geluk-er-zo-naar
Met geld koop je wel geen geluk, maar toch iets dat er prachtig op lijkt -Herwig Verleyen
met-geld-koop-wel-geen-geluk-maar-toch-iets-dat-er-prachtig-op-lijkt
Zakendoen kan u geld brengen, maar vriendschap brengt dit zelden -Aristoteles
zakendoen-kan-u-geld-brengen-maar-vriendschap-brengt-dit-zelden
Je hoort vaak zeggen dat geluk niet zo te koop is, maar geld doet wonderen en vooral als het een hoop is -Wim Sonneveld
je-hoort-vaak-zeggen-dat-geluk-niet-zo-te-koop-is-maar-geld-doet-wonderen-vooral-als-het-een-hoop-is