Geld is als mest. Je moet het verspreiden - anders gaat het stinken


geld-is-als-mest-je-moet-het-verspreiden-anders-gaat-het-stinken
jean paul gettygeldisalsmestmoethetverspreidenandersgaatstinkengeld isis alsals mestje moetmoet hethet verspreidenverspreidenandersanders gaatgaat hethet stinkengeld is alsis als mestje moet hetmoet het verspreidenhet verspreidenanders gaatanders gaat hetgaat het stinkengeld is als mestje moet het verspreidenmoet het verspreidenanders gaat hetanders gaat het stinkenje moet het verspreidenanders gaat het stinken

Geld is als mest; het is alleen goed als het wordt verspreidIn de diepste diepten verspreiden de vissen hun eigen licht. Voor het talent is de eenzame diepte het beste, het moet dan zelf branden en kan zijn licht niet van elders ontlenenGeld is stom. Je moet het pakken als je de kans krijgt, en het over de balk gooien. Als je het oppot, krijg je vuile handen en voel je je op den duur niet lekkerEr komt altijd een moment waarop je moet kiezen tussen het geld dat je verdient en de tijd die je verliest om het te verdienen. Tijd is allesbehalve geldVoor vakantie zijn twee recepten die succes verzekeren; ze moet helemaal anders zijn dan anders, of precies als altijdDe meeste mensen bepalen hoe het verder gaat met de wereld. Terwijl ik denk: als er één groep is die niet zou mogen bepalen hoe het verder gaat met de wereld, dan zijn het wel de meeste mensen. Maar ja, daar denken de meeste mensen anders over