Geleerdheid maakt de mensen opgeblazen: woorden zijn slechts wind, en geleerdheid is slechts woorden; ergo, is geleerdheid louter wind


geleerdheid-maakt-de-mensen-opgeblazen-woorden-zijn-slechts-wind-geleerdheid-is-slechts-woorden-ergo-is-geleerdheid-louter-wind
jonathan swiftgeleerdheidmaaktdemensenopgeblazenwoordenzijnslechtswindgeleerdheidiswoordenergolouterwindgeleerdheid maaktmaakt dede mensenmensen opgeblazenwoorden zijnzijn slechtsslechts winden geleerdheidgeleerdheid isis slechtsslechts woordenis geleerdheidgeleerdheid louterlouter windgeleerdheid maakt demaakt de mensende mensen opgeblazenwoorden zijn slechtszijn slechts winden geleerdheid isgeleerdheid is slechtsis slechts woordenis geleerdheid loutergeleerdheid louter windgeleerdheid maakt de mensenmaakt de mensen opgeblazenwoorden zijn slechts winden geleerdheid is slechtsgeleerdheid is slechts woordenis geleerdheid louter windgeleerdheid maakt de mensen opgeblazenen geleerdheid is slechts woorden

Eden zijn slechts woorden, en woorden slechts windDat mensen 't ernstig menen, is hieraan slechts te merken: I niet woorden blijven woorden, doch woorden worden werkenEen vat vol geleerdheid is nog geen druppel wijsheid waard.Redetwist nooit met die veel ijdle woorden breken;  Ze zijn doch maar als wind, die slechts daarhenen vliedt;  Een weetniet, ja een zot, is ook wel ruim in 't spreken:  De praat is elk gemeen, maar ware wijsheid nietDraag je geleerdheid, zoals je horloge in je binnenzak; en haal het er niet alleen uit als het slaat, om zo nodig te laten zien dat je er één hebtVrees niet de wind van de tegenslag. Immers: een vlieger stijgt op tegen de wind, in plaats van met de wind mee