Geluk is de traagheid van eeuwigheid aanvaarden


geluk-is-de-traagheid-van-eeuwigheid-aanvaarden
stef bosgelukisdetraagheidvaneeuwigheidaanvaardengeluk isis dede traagheidtraagheid vanvan eeuwigheideeuwigheid aanvaardengeluk is deis de traagheidde traagheid vantraagheid van eeuwigheidvan eeuwigheid aanvaardengeluk is de traagheidis de traagheid vande traagheid van eeuwigheidtraagheid van eeuwigheid aanvaardengeluk is de traagheid vanis de traagheid van eeuwigheidde traagheid van eeuwigheid aanvaarden

Geluk is een seconde die eeuwigheid wil zijnHet recht, om dom te blijven, is een onmiskenbaar en onvervreemdbaar voorrecht van het gemiddelde, dat hierom als middelmatigheid heerscht van eeuwigheid tot eeuwigheidTijd is als eeuwigheid, en eeuwigheid als tijd. Vat gij dit niet, van u slechts is het onderscheidIk ben er geheel van overtuigd dat de ziel onvergankelijk is en dat haar werking voortduurt van eeuwigheid tot eeuwigheid. Zoals de zon die voor onze aardse ogen 's avonds schijnt onder te gaan, maar in werkelijkheid nooit ondergaat en onafgebroken voortgaat zijn licht te verspreidenDe ware rijkdom van een mens is het goede dat hij verricht in de wereld. Schoonheid is eeuwigheid die naar zichzelf kijkt in de spiegel. Maar jij bent eeuwigheid en jij bent de spiegelWij hebben meer traagheid van geest dan van lichaam