Geluk kun je niet kopen. Wat een geluk!


geluk-kun-niet-kopen-wat-een-geluk
phil bosmansgelukkunnietkopenwateengelukgeluk kunkun jeje nietniet kopenwat eeneen gelukgeluk kun jekun je nietje niet kopenwat een gelukgeluk kun je nietkun je niet kopengeluk kun je niet kopen

Als mensen geluk konden kopen, zouden zij beslist er iets teveel van kopen -Pearl S. Buck
als-mensen-geluk-konden-kopen-zouden-zij-beslist-er-iets-teveel-van-kopen
Het hoogste geluk is: niet weten wat 'geluk' betekent -Zhuang Zi
het-hoogste-geluk-is-niet-weten-wat-'geluk'-betekent
Geld is een abstractie van het menselijk geluk, daarom verlangt iemand die niet in staat is tot werkelijk geluk er zo naar -A. Schopenhauer
geld-is-een-abstractie-van-het-menselijk-geluk-daarom-verlangt-iemand-die-niet-in-staat-is-tot-werkelijk-geluk-er-zo-naar
Rijkdom is zeer zeker een geluk, niet echter het geluk; en toch worden de rijken der aarde boven alles benijd -Carmen Sylva
rijkdom-is-zeer-zeker-een-geluk-niet-echter-het-geluk-toch-worden-de-rijken-der-aarde-boven-alles-benijd
Het geheim van geluk is bewonderen zonder verlangen. En dat is geluk niet -Francis H. Bradley
het-geheim-van-geluk-is-bewonderen-zonder-verlangen-en-dat-is-geluk-niet
Alleen hij is gelukkig die het geluk niet aan geluk te danken heeft -Friedrich von Schiller
alleen-hij-is-gelukkig-die-het-geluk-niet-aan-geluk-te-danken-heeft