Gemakkelijk geschreven, moeilijk gelezen; moeilijk geschreven, gemakkelijk te lezen


gemakkelijk-geschreven-moeilijk-gelezen-moeilijk-geschreven-gemakkelijk-te-lezen
richard brinsley sheridangemakkelijkgeschrevenmoeilijkgelezengemakkelijktelezengemakkelijk geschrevenmoeilijk gelezenmoeilijk geschrevengemakkelijk tete lezengemakkelijk te lezen

Het is als met de tering: de ziekte is in het begin gemakkelijk te genezen en moeilijk te constateren, maar wanneer men haar niet meteen in de beginfase onderkent en geconstateerd heeft, gemakkelijk te constateren en moeilijk te genezenEen dwaas slaagt niet omdat hij voor gemakkelijk houdt wat moeilijk is, en een verstandig man evenmin, omdat hij voor moeilijk houdt wat gemakkelijk isVroeger werden boeken geschreven door geletterde mensen en gelezen door het publiek. Tegenwoordig worden boeken geschreven door het publiek en gelezen door niemandGemakkelijk is kritiek, doch moeilijk is de kunstLiefde is als oorlog: gemakkelijk te beginnen maar heel moeilijk te beëindigenEr zijn brieven, waarbij het vraagstuk, wat men erboven moet zetten zo moeilijk is, dat de brief nooit geschreven wordt