Gerechtigheid is zoiets als de langste afstand tussen twee punten


gerechtigheid-is-zoiets-als-de-langste-afstand-tussen-twee-punten
georges guilbertgerechtigheidiszoietsalsdelangsteafstandtussentweepuntengerechtigheid isis zoietszoiets alsals dede langstelangste afstandtussen tweetwee puntengerechtigheid is zoietsis zoiets alszoiets als deals de langstede langste afstandlangste afstand tussenafstand tussen tweetussen twee puntengerechtigheid is zoiets alsis zoiets als dezoiets als de langsteals de langste afstandde langste afstand tussenlangste afstand tussen tweeafstand tussen twee puntengerechtigheid is zoiets als deis zoiets als de langstezoiets als de langste afstandals de langste afstand tussende langste afstand tussen tweelangste afstand tussen twee punten

De langste afstand tussen twee punten is de kilometervergoeding, die een zelfstandige op zijn aanslagbiljet aanrekent -Wiet van Broeckhoven
de-langste-afstand-tussen-twee-punten-is-de-kilometervergoeding-die-een-zelfstandige-op-zijn-aanslagbiljet-aanrekent
Er bestaat niet zoiets als gerechtigheid - binnen of buiten de rechtzaal -Clarence Darrow
er-bestaat-niet-zoiets-als-gerechtigheid-binnen-of-buiten-de-rechtzaal
Een zwijmeling is de kortste afstand tussen twee pinten -Gaby van den Berghe
een-zwijmeling-is-de-kortste-afstand-tussen-twee-pinten
Als je moet kiezen tussen twee kwaden, kies dan niets, tussen twee goede dingen, kies dan beide -Tryon Edwards
als-moet-kiezen-tussen-twee-kwaden-kies-dan-niets-tussen-twee-goede-dingen-kies-dan-beide
De meeste mensen zijn ontevreden omdat ze niet weten dat de afstand tussen één en niets groter is dan die tussen één en duizend -Ludwig Börne
de-meeste-mensen-zijn-ontevreden-omdat-ze-niet-weten-dat-de-afstand-tussen-één-niets-groter-is-dan-die-tussen-één-duizend
Men kan beter optreden als middelaar tussen twee vijanden dan tussen twee vrienden, want een van die vrienden zal je vijand worden, en een van die vijanden je vriend -Bias van Priëne
men-kan-beter-optreden-als-middelaar-tussen-twee-vijanden-dan-tussen-twee-vrienden-want-een-van-die-vrienden-zal-vijand-worden-een-van-die-vijanden