Geschiedenis: die geëxalteerde en leugenachtige oude dame


geschiedenis-die-geëxalteerde-leugenachtige-oude-dame
guy de maupassantgeschiedenisdiegexalteerdeleugenachtigeoudedamedie geëxalteerdegeëxalteerde enen leugenachtigeleugenachtige oudeoude damedie geëxalteerde engeëxalteerde en leugenachtigeen leugenachtige oudeleugenachtige oude damedie geëxalteerde en leugenachtigegeëxalteerde en leugenachtige oudeen leugenachtige oude damedie geëxalteerde en leugenachtige oudegeëxalteerde en leugenachtige oude dame

Er zijn drie klassen waarin alle oude vrouwen die ik ken zijn onder te brengen. Ten eerste: die brave oude ziel; ten tweede: die oude vrouw; ten derde: die oude heks -Samuel Taylor Coleridge
er-zijn-drie-klassen-waarin-alle-oude-vrouwen-die-ik-ken-zijn-onder-te-brengen-ten-eerste-die-brave-oude-ziel-ten-tweede-die-oude-vrouw-ten-derde-die
Groot gevaar loopt hij, die een leugenachtige tong heeft en geen snelle voet -Giovanni Battista Guarini
groot-gevaar-loopt-hij-die-een-leugenachtige-tong-heeft-geen-snelle-voet
Het is een oude geschiedenis en toch blijf ze steeds nieuw -Heinrich Heine
het-is-een-oude-geschiedenis-toch-blijf-ze-steeds-nieuw
Als de geschiedenis der oorlogen alleen maar die optekende, welke uit rechtvaardige oorzaken voortkwamen, zou die geschiedenis zeer kort zijn -Gustave le Bon
als-de-geschiedenis-der-oorlogen-alleen-maar-die-optekende-welke-uit-rechtvaardige-oorzaken-voortkwamen-zou-die-geschiedenis-zeer-kort-zijn
Aan de vaak willekeurige eerbied voor oude wetten, oude gebruiken en oude religie zijn alle misstanden in de wereld te danken -G. C. Lichtenberg
aan-de-vaak-willekeurige-eerbied-voor-oude-wetten-oude-gebruiken-oude-religie-zijn-alle-misstanden-in-de-wereld-te-danken
Criticus over stripteaseshow: 'Er lag een dame op het podium die op allerlei manieren probeerde recht te staan maar daar niet in lukte.' -Wiet van Broeckhoven
criticus-over-stripteaseshow-'er-lag-een-dame-op-het-podium-die-op-allerlei-manieren-probeerde-recht-te-staan-maar-daar-niet-in-lukte'